Potvrzuje to ze své praxe soudní znalec v oboru kybernetiky Martin Ludma. Specializuje se na počítačovou kriminalitu a bezpečnost dat.

Jak policisté při podobných zásazích, jako proběhl tento týden v úterý na olomouckém magistrátu, krajském úřadu, přerovské radnici a desítkách dalších míst postupují? Stahují si jen potřebná data nebo si odnášejí celé disky či počítače?
Počítače mohou zkoumat přímo na místě, kde realizace probíhá. Pokud zjistí, že jsou v nich data, která je zajímají, zkopírují si je. Je-li takových dat příliš velké množství a kopírování by trvalo příliš dlouho, odvezou disky nebo počítače na policii. Předpokládám, že na magistrátu nebo krajském úřadě je takových dat obrovské množství a že si zasahující policisté některé disky nebo počítače odvezli k dalšímu zkoumání s sebou.

Do kdy musí policie zabavenou výpočetní techniku vrátit?
Zaměstnanci úřadů či firem ke své práci počítače potřebují. Policie výpočetní techniku zadržuje pouze po nejnutnější dobu. Zaměstnanci dotčených firem či úřadů budou samozřejmě částečně omezeni ve své práci. Policejní specialisté však pracují velmi rychle. Odhaduji, že by se některé zabavené počítače mohly uživatelům vrátit v řádu několika týdnů. Prozkoumání většího množství dat ale určitě bude trvat řádově měsíce.

Má na zkoumání zabavené výpočetní techniky policie dostatek vlastních zaměstnanců nebo spíše využívá externisty?
Na to, aby policie zvládla potřebná data zpracovat, má specialistů na kybernetiku a informační technologie dostatek. Pro analýzu a zpracování dat má policie několik specializovaných pracovišť. V těch nejsložitějších nebo naléhavých případech jsou přibráni též znalci nebo znalecké ústavy.

Klesá ostražitost a dělají se chyby

Co všechno specialisté ze zabavených počítačů takzvaně vytáhnou?
Doslova všechno, co v nich je i to, co už by tam podle názoru uživatelů dávno být nemělo. Často jsou to velmi stará a léta smazaná data. Uživatelé na počítačích pracují s různými programy, využívají informační a komunikační systémy a ty o nich prozradí vše. Kdy, s kým a o čem v minulosti komunikovali, jaké informace se k nim dostaly, jak je případně upravili a kam je rozeslali. To vše je mnohdy možné dohledat i několik let zpětně.

Kauza se má podle dostupných informací týkat zakázek z roku 2009 a 2010, dokáží počítačoví specialisté tak stará data v elektronické podobě s jistotou najít?
Pokud nějaký uživatel tehdy pracoval s citlivými údaji a nechtěl, aby se dostaly navenek, určitě si zpočátku dával dobrý pozor na to komu a co z počítače odesílá. Později, jak celá záležitost postupuje, už ale lidé nejsou tak opatrní a dělají z našeho pohledu chyby. Je velice pravděpodobné, že se k několik let starým a smazaným datům policisté dostanou.
Není vyloučeno, že se tam najdou veškerá data, která se týkají běžné každodenní práce či soukromé komunikace i zmíněného zadávání veřejných zakázek.

Dodatečná úprava "nejnižší nabídky"

Jak se při zadávání veřejných zakázek podle vašich zkušeností obvykle podvádí?
Ve své praxi jsem se setkal s případy, kdy instituce vypsala přesně podle zákona o veřejných zakázkách výběrové řízení a projevila zájem o konkrétní službu či produkt. Zájemci pak poslali nabídky, za kolik jsou schopni služby nebo zboží dodat. K papírové nabídce přiložili také CD s totožnými údaji včetně konečné ceny. Komise pak vybrala uchazeče s údajně nejnižší cenou, která ostatní zájemce zaskočila. Když chtěli do podkladů nahlédnout, tak jim to umožnili až se zpožděním. Mezitím komise upravila nejlevnější papírovou nabídku tak jak potřebovala, znovu ji vytiskla a s tou původní zaměnila. Takové změny na papíře na první pohled nikdo nepozná, pokud ale někdo vypálí nové CD s novou nabídkovou cenou, pozná to odborník na výpočetní techniku hned.

Jaké další metody výběrové komise používají, aby zakázku získala konkrétní firma?
Způsobů manipulace s veřejnými zakázkami je nepřeberné množství. Je na policii, aby celý průběh veřejné zakázky důkladně prozkoumala, vyslechla svědky, provedla analýzu dat z počítačů, mobilních telefonů a zajistila další důkazy. Data a znalecké posudky jsou významným podkladem při projednávání zmanipulovaných zakázek u soudu. Mohou totiž například prokázat, kdo a jakým způsobem s informacemi pracoval, nebo kdo veřejnou zakázku zmanipuloval.

Zásah má ovlivnit volby v Olomouci? Nebereme v potaz termíny, říká žalobce