Pokud by někdo měl zájem o otestování alkoholu, může se obrátit na soukromou laboratoř v Litovli-Chudobíně nebo na Zdravotní ústav v Olomouci. Za rozbor ale zaplatí pár stovek.

Za prověření toho, zda alkohol neobsahuje nebezpečné množství metanolu, zaplatí zájemci v laboratoři v Chudobíně 380 korun. Ještě dražší je rozbor v olomouckém zdravotním ústavu, kde za provedení analýzy lidé vydají pět stovek.

Bezplatné prověrky kolem Vánoc byly mimořádné a platilo je ministerstvo zdravotnictví. Zájem byl velký – přišlo 1137 lidí. U většiny případů se nejednalo o potenciálně nebezpečný alkohol a rozbory se ani nedělaly. U 110 špatných vzorků byl problém buďto s obsahem metanolu nebo denaturačního činidla – z toho se ukázalo, jestli alkohol nepochází z nelegálního zdroje.

„Pět vzorků obsahovalo takové množství metanolu, které by se dalo označit jako život ohrožující. Zkrátka, že by po vypití dvou, tří panáků člověk zemřel," upozornila tehdy vedoucí odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Jitka Švecová.