„Ani být nemusí, protože je stanovuje zákon,“ upozornil Vlastimil Sedláček, zastupitel Horky nad Moravou, majitel restaurace na Poděbradech a myslivec v jednom.

Někteří lidé se však pozastavují nad tím, že v rekreačních oblastech mezi návštěvníky a zvláště dětmi psi běhají na volno.

„Když jsem byl před časem na Poděbradech, potkal jsem tam několik psů, kteří tam pobíhali, aniž by byli na vodítku, a jejich majitelé na ně zrovna moc pozor nedávali. Byly tam i malé děti. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale to víte, stačí okamžik, a pes se zahryzne raz dva,“ řekl Jiří Poláček z Olomouce.

Protože ho zajímalo, jak to je s pohybem psů na Poděbradech či jinde u vody, na ulici v Olomouci se zeptal strážnic městské policie.

„Řekli mi, že město je rozdělené na nějaké zóny, ale jak je to na Poděbradech, si nebyly jisté,“ přetlumočil Poláček.

V lokalitě Poděbrad ani například v Nákle podmínky pro volný pohyb psů žádná obecní vyhláška nestanovuje.

„Vůbec jsme to neřešili, máme vyhlášku, která se týká pouze poplatků za psy. Co se týká lokality Poděbrad, tak je to obdobné, nezabývali jsme se tím,“ sdělila Sylva Stavarčíková, starostka Horky nad Moravou, do jejíhož katastru přírodní jezera patří.

„Problém je v tom, že nemáme obecní policii, která by nad dodržováním případné vyhlášky dohlížela. Máme vyhlášku, která zakazuje alkohol na veřejných místech, ale nemáme páky na ty, co to porušují. Než zavolám policii a ta přijede, jsou pryč,“ podotkla Stavarčíková.

Ani v Nákle neurčuje žádný předpis pohyb psů na veřejnosti.

„Po obci není nijak určený, protože pokud bychom ho omezili, museli bychom naopak vymezit prostor, kde by byl pohyb umožněn, a ten my nemáme. Co jsem zaslechl například od myslivců, tak platí, že není dovoleno, aby se proháněli volně po polích. Co se týká pískovny, tak ta je v soukromém vlastnictví a pravidla zde určuje majitel,“ řekl Marek Ošťádal, starosta Nákla.

Neslušní lidé, kteří si nedají říct

Podle majitele restaurace na Poděbradech Vlastimila Sedláčka pravidla o pohybu psů vyplývají jasně ze zákona.

„Není třeba vyhlášky. Prostor ve volné přírodě bývá rozdělený na určité honitby a v těchto lokalitách platí striktní podmínky. Majitel nesmí dovolit, aby jeho pes rušil ostatní zvířata v přírodě, a je zde zakázáno nechat volně pobíhat všechna domácí zvířata, a tedy i psy. Navíc za jednotlivé honitby myslivci platí, a pokud se pohybuji po cizím pozemku, tak si přeci nemůžu dovolit, aby se po nich proháněl pes, rušil zvěř a její život,“ řekl Sedláček.

Často se podle svých slov setkává s pejskaři, kteří mají u jezer psy na volno.

„Pak je to případ od případu, někteří můj apel vezmou v potaz, někteří ne, ale jsou slušní. Třetí skupina jsou neslušní lidé, kteří si nevybíravým způsobem nedají říct,“ doplnil Sedláček společně s tím, že majitele, který nemá zabezpečeného psa v uvedených lokalitách, může čekat i sankce od myslivecké stráže.