Rozšíření ulice, oprava povrchu a nová parkovací místa byly zatím poslední úpravou, kterou obec v lokalitě udělala. Místu se věnovala poslední čtyři roky.

„Prvním krokem bylo zbourání objektu bývalého zemědělského družstva," řekla starostka Bystrovan Hana Vagnerová.

Po směnách pozemků s družstvem a soukromníky vznikly stavební parcely, na kterých nyní rostou rodinné domy. „Obec směnou získala volný prostor o rozloze asi 2300 metrů čtverečních využitelný v budoucnu pro občanskou vybavenost," dodala starostka.

Nezapomnělo se ani na obnovu herních prvků na dětském hřišti v loňském roce. Všechno pokryly Bystrovany z rozpočtu. „Úpravy byly financovány ve výši přibližně dvou milionů korun," připomněla starostka.