Do odklízení největší černé skládky na území města se pustila skupina osmi klientů střediska Samaritán, které provozuje Charita Olomouc. Pracují nedaleko ubytovny v ulici Černá cesta, kde leží na městském pozemku desítky tun odpadu.

„Společně s technickými službami skládku vyklízíme. Využíváme další příležitost k tomu, jak do úklidu zapojit i lidi bez domova,“ informoval primátor Miroslav Žbánek.

Projekt, který lidem bez přístřeší pomáhá najít pracovní uplatnění, začal už v roce 2019, kdy několik klientů olomoucké Charity pracovalo na úklidu a čištění chodníků od plevele. Chodníky udržovali také letos v létě a nyní uklízejí odpad z městského pozemku.

„Smyslem je, aby získali zpět základní pracovní návyky. Nikoho nenutíme, ale dáváme jim pracovní nabídkou šanci překonat bariéry a uplatnit se,“ vysvětlil koordinátor pracovních rehabilitací Dominik Vagai.

Lidé bez přístřeší se v práci střídají na dopolední a odpolední směny.

„Je to fyzicky náročné. Byl tady nábytek, vyhozené sedačky, suť a nebezpečný odpad. Všechno nakládáme ručně do přistavených kontejnerů,“ popsal Karel, který má skupinku pracovníků na starosti.

Úklid skládky v ulici Černá cesta probíhá už třetím týdnem, zatím bylo z místa odvezeno téměř 150 tun odpadu. Město za jeho likvidaci zaplatí několik set tisíc korun.