Uzávěra potrvá až do 21. května. Dočasné uzavření trasy vedoucí přes provizorní lávku v místě staveniště obtokového kanálu, který se buduje v rámci protipovodňových opatření, způsobily výkopové práce v korytu. Ty totiž budou probíhat právě v tomto místě. Náhradní trasa pro pěší je doporučena po třídě Kosmonautů a ulicí Vejdovského.