Vody by se do přehrady měla opět vrátit koncem března 2011.

Časový harmonogram regenerace nádrže představili v rámci sobotního dne Plumlovské přehrady generální ředitel Povodí Moravy Libor Dostál společně s poslanci Ivanem Langerem a Radimem Fialou (oba ODS).

„Vypouštět se začne 14. září letošního roku,“ informoval poslanec Ivan Langr (ODS), který se svým spolustraníkem Radimem Fialou oznámil v roce 2007 záměr odbahnění dna nádrže a tím sebrat živnou půdu sinicím, které pravidelně znemožňují koupání v přehradě.

Odbagrování dvě stě dvaceti tisíc kubíků sedimentu ze dna plumlovské přehrady začne na začátku příštího roku.

Správce nádrže, kterým je Povodí Moravy, se domluvil s ministerstvem zemědělstvím na potřebných financích.

„O konkrétní sumě je předčasné hovořit, protože bude záležet na výsledku výběrového řízení na firmu, která bagrování provede,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy Libor Dostál. Částka by se měla pohybovat kolem sto třiceti milionů korun.

„K čistotě vody přispívají i okolní obce,“ připomněl poslanec Fiala. Například v Krumsíně vyrostly přečišťovací rybníky a samotný Plumlov pokračuje ve stavbě kanalizace.

„Není to jen o samotném Plumlově, ale také o všech spádových obcích,“ zdůraznil Fiala.

Čistá voda v nádrži pak podle Langera oživí cestovní ruch a podnikání v okolí přehrady.

„Doufám, že již v létě roku 2011 se budeme moci vykoupat v čisté vodě,“ uzavřel Langer.

Vyčistí i rybník pod zámkem

Povodí Moravy má také v plánu do roku 2011 vyčistit dno Podhradského rybníku. Jedná se o dalších padesát tisíc kubíků sedimentu.

„Připravujeme projekt tak, abychom mohli v příštím roce mohli požádat o dotace na vybagrování sedimentu,“ upřesnil generální ředitel Dostál.

Protože je Podhradský rybník menší, pozdější začátek bagrování nebude vadit.

„Naší snahou je, aby byl znovu napuštěn společně s přehradou,“ doplnil Dostál.

Bahno z přehrady bude firma odvážet po okolí.

„Máme vytipované lokality, kam je možno sediment ukládat,“ vysvětlil ředitel.

Podle něj není bahno v žádném případě toxické, což dokládají laboratorní testy, které Povodí Moravy průběžně realizuje.

Pro ryby a další vodní živočichy pobyt v přehradě skončí.

„V momentě vypouštění přehrady začne záchranný transfer živočichů,“ vysvětlil generální ředitel. Spolupráce s Moravským rybářským svazem má zajistit, aby se transfer týkal co nejmenšího počtu ryb.

Jak se bude bagrovat Plumlovská přehrada

14. září 2009 – přehrada se začíná vypouštět

31. října 2009 – končí záchranný výlov ryb

Leden 2010 – přehrada předána stavební firmě

Březen 2011 – konec prací a začátek napouštění

Prosinec 2011 – ukončení celého projektu