Počítá se s výkupem pozemků a zakládáním mokřadů

Rekreanti si ale na výrazné zlepšení vody počkají nejméně pět let. V delším časovém horizontu se počítá také s vybudováním nových rybníků a mokřadů na pozemcích, které dosud vlastní občané z okolních obcí.

Studie, kterou teď odborníci z brněnského Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny připravili, počítá s desítkami krátkodobých a dlouhodobých záměrů a opatření.

„Pro letošek uvažujeme o ošetření vody látkami, které nenaruší ekosystém nádrže. V dalších letech se odtěží sediment a zamezí se tomu, aby se do nádrže skrz přítoky dostávaly další živiny. Je nezbytné vyřešit také odkanalizování okolních obcí. Chov kaprů je vhodné nahradit dravými rybami, nádrž by se pak využívala pro sportovní rybolov,“ popsal část opatření spoluautor studie Blahoslav Maršálek.

Vodohospodáři z Povodí Moravy už provádějí například monitoring sedimentu nádrže a svaloviny ryb. „Zjišťujeme, v jakém stavu je celý ekosystém. Stejné testy uděláme také po aplikaci látek na zlepšení kvality vody. Přípravky obsahující hliník jsou pro lidi naprosto bezpečné. Nejsou žádné studie ani zprávy o tom, že mají na zdraví občanů negativní vliv,“ reagoval na zavádějící články v tisku ředitel pro správu povodí Antonín Tůma.

Na tom, aby se kvalita vody v plumlovské nádrži co nejdřív zlepšila, se musí podílet také okolní obce, které ji dosud znečišťují splašky. Nákladnou modernizaci potřebuje i čistírna odpadních vod v Plumlově. Na území několika obcí mikroregionu Plumlovsko se počítá s vybudováním nových rybníčků, mokřadů a s revitalizací vodních toků. „Nejvíc pozemků se kvůli tomu bude od současných vlastníků vykupovat ve Vícově a v Krumsíně. Jedná se ale o záležitost dlouhodobou, v časovém horizontu deseti nebo patnácti let,“ uvedl předseda mikroregionu Plumlovsko Jaroslav Střelák.

Pomoc přehradě
* lestos dojde k ošetření vody látkami, které nenaruší ekosystém
* je nutné odkanalizovat okolní obce
* musí se odtěžit usazený sediment
* chov kaprů by se měl nahradit chovem dravých ryb
* v okolí se vybudují nové rybníky a mokřady
* modernizací by měla projít čistička v Plumlově
* jde o dlouhodobý proces v řádu deseti nebo patnácti let