I tehdy dopadeným lepičům hrozí maximálně tisícikorunová pokuta. Jen za jeden rok však škody v Olomouci rostou do statisíců.

Hlavní příčinou černého výlepu je především ekonomická stránka věci.

„Tento způsob je výhodnější, ale mohu říct, že jde také v podstatě o jediný způsob propagace,“ uvedl olomoucký provozovatel, který černý výlep využívá.

„Tady v kraji má firma Profit téměř monopol a jejich ceny tomu odpovídají. Legální výlep se nevyplatí téměř nikomu. Navíc si člověk nemůže pohlídat, kam jeho plakáty vylepí. Klidně je dají pouze na periferii, kde je nikdo nevidí,“ dodal.

S tímto názorem nesouhlasí František Špiřík ze zmíněné společnosti.

„Rozhodně nemáme v kraji monopol a rozhodně nejsme drazí. Konkurenci sledujeme a v porovnání s ní vycházíme dobře,“ uvedl Špiřík.

„Ohledně druhé námitky se také musím ohradit. Jen v Olomouci provozujeme třiadevadesát ploch. Pokud je plakátů méně, snažíme se je rozložit po celém městě,“ vysvětlil.

Friedl: Oficiální výlep je ekonomičtější

Škody spojené s černým výlepem v Olomouci většinou řeší technické služby.

„Jde zejména o plakáty na sloupech, v podchodech a nadchodech. Ročně se škoda a náklady spojené s odstraněním pohybují kolem sta tisíc. Přesná čísla však neznáme,“ informoval ředitel společnosti Miroslav Petřík.

Černý výlep nemá rád ani provozovatel olomouckého U-klubu Leo Friedl.

„Zásadně s tím nesouhlasím, protože hyzdí město. Navíc funguje právo silnějšího. Načerno vylepíte plakát a za dva dny ho přelepí jiná parta. Oficiální výlep je podle mě ekonomičtější a z dlouhodobého hlediska efektivnější,“ uzavřel.