„Epidemie koronaviru nám velice zkomplikovala život. Byly naplánované konzultace v laboratoři, na filtraci, v mikrobiologické laboratoři. Vše padlo,“ popisovala Eva Straková, odborný pedagog z litovelské školy.

Žáci posledního ročníku měli konzultační dny ve škole poslední dva týdny. Podle Strakové je absolvovali všichni a snažili se připravit co nejlépe. Distanční forma studia u potravinářského učebního oboru podle pedagogů není ideální. Škola u učňů klade důraz na praktickou část výuky, ne na samostudium. Kvůli omezením se konat nemohla.

„I když byl zrušen odborný výcvik, žáci se sami zapojili do práce v podnicích, kde mají praktickou část výuky. Nechodili tam jako studenti. Ve sladovně, pivovaru či minipivovaru působili jako brigádníci,“ chválila učně.

Třináct žáků posledního ročníku učebního oboru Výrobce potravin: Pivovarník – Sladovník, kteří pocházejí z různých koutů České republiky, v pondělí absolvovalo písemnou část závěrečné zkoušky.

Ve čtyřhodinové práci prokazovali znalosti technologie stroje, mikrobiologie, zkoušení piva a sladu, ale i ekonomie a anglického jazyka.

„Napsali všichni. Polovina byla jedniček,“ chválila učně Eva Straková.

Od úterka probíhaly praktické závěrečné zkoušky na jednotlivých střediscích v litovelském pivovaru. Na zdolání náročného maratonu měli učni sedm hodin.

„V zadání měli vypočítat a znormovat recepturu na velkou varnu na jistý druh piva a poté přenormovat na minipivovar,“ popisovala úkoly Straková.

V příštím týdnu budou učni absolvovat poslední část, patnáctiminutovou ústní zkoušku. Praktická část podle Strakové u některých žáků naznačila oblasti, kde ještě musejí zabrat, aby celkově uspěli.

„Věříme, že letos absolvují všichni, koronavirovým komplikacím navzdory,“ dodala.

Polovina absolventů jsou dívky

Tříletý učební obor umožňující vykonávat veškeré kvalifikované práce ve sladovnictví a pivovarnictví obnovila škola před sedmi lety. Po čtyřicetileté pauze.

„Zájem o obor byl od počátku značný a každoročně máme převis zájemců. Teorie probíhá v odborné škole a praxe u nás v pivovaru, který nabízí ideální podmínky. Svou velikostí, vaříme klasicky pivo, máme minipivovar, ale i muzeum, kde se žáci mají možnost seznámit s historií pivovarnictví,“ sdělil Miroslav Koutek, předseda představenstva a emeritní sládek Pivovaru Litovel.

Od obnovení oboru absolvovalo školu 37 žáků, z toho přibližně polovina dívek. Třetina si dodělávala maturitu a dva absolventi litovelského učiliště šli na vysokou školu.

„Třetina zůstala v pivovarnictví a srdce jim bije pro náš obor, což nám dělá radost,“ uzavřel Koutek.