Pět let se starají o to, aby Olomoučané chodili čistě oblečeni. I když se opakovaně prali s otázkou, zda ceny za služby prádelny nezvednout, protože náklady šly nahoru, nezdražili ani o haléř. Dál už to ale nepůjde.

Poté, co Moravská vodárenská ohlásila další zdražení vody, a to o 2,5 procenta, budou si muset zákazníci této olomoucké prádelny připlatit.

Ne tak u konkurence na Šternbersku. Tamní Vodohospodářská společnost Sitka schválila, že celkové ceny ponechá na letošní úrovni, a to drtivé většiny domácností, které zásobuje pitnou vodu.

„Roky jsme navzdory zdražování vstupů ceny nezvedali, už je ale neudržíme. Dvě a půl procenta je hodně. Musíme nad tím sednout a udělat kalkulaci, zdražení se však tentokrát zřejmě nevyhneme," pokrčil nad ohlášeným zdražováním vody rameny Jiří Luběník, majitel olomoucké prádelny Bublina.

„Už teď je voda v Olomouci drahá – osmdesát korun za kubík – naše podnikání je na vodě závislé. Holt přijdeme o kšefty, budeme muset propouštět," zlobil se podnikatel, jehož pračkami měsíčně proteče přes šedesát kubíků vody.

Cena vodného a stočného od 1. ledna 2014 (Kč/m3, včetně DPH)
obec 2014 - 2015
Olomouc 80,26 - 82,28
Šternberk 69 - 69
Babice 64,98- 69
Štěpánov 60,95 - 60,95
Újezd 65,55 - 65,55
Mladějovice 62,68 - 62,67

1000 litrů zdraží o 2 koruny

Cena vodného a stočného pro rok 2015 je již schválena vlastníky vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářskou společností Olomouc a městem Olomouc a rozhodnutí je jasné: vodné bez DPH bude od 1.ledna navýšeno z 32,77 Kč/m3 na 33,75 Kč/m3 (o 0,98 Kč/m3) a stočné bez DPH z 37,02 Kč/m3 na 37,80 Kč/m3 (o 0,78 Kč/m3), tedy v součtu bez DPH 71,55 Kč/m3.

„Navýšení cen činí 2,5 procenta (bez DPH). Je nezbytné pro pokrytí inflačních vlivů, poklesu spotřeby a růstu nájemného hrazeného vlastníkům infrastrukturního majetku, které slouží k zajištění reprodukce infrastruktury," vysvětlovala zdražení mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

„Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro drobné odběratele, tedy pro naprostou většinu domácností, má rovněž sazba daně z přidané hodnoty, která v roce 2015 činí 15 procent," doplnila.

Pro většinu obyvatel Olomoucka to znamená, že zatímco letos zaplatili za tisíc litrů upravené pitné vody a její následné odvedení do stoky a vyčištění 80,26 Kč (s DPH), od Nového roku to bude 82,28 Kč (s DPH). Cena vodného a stočného se tak zvýší o 2,02 Kč za 1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody.

„Náklady čtyřčlenné domácnosti se při odhadované průměrné spotřebě 89 litrů na osobu a den, zvednou o 262 korun za rok, tedy asi o 22 korun za měsíc," sdělila mluvčí Bártová a doplnila, že za sedm korun za den, která zahrnuje úhradu za denní spotřebu pitné vody, odvedení špinavé vody stokou do čističky, získá Olomoučan kompletní servis, zahrnující vodu k mytí, vaření, pití, praní, úklidu, splachování.

V Dalově voda zlevní

Na Šternbersku, kam pitnou vodu dodává Vodohospodářská společnost Sitka, si většina obyvatel za mytí nádobí a koupel nepřiplatí.

Ve Šternberku a v dalších obcích sice Sitka rozhodla o zvýšení stočného o jednu korunu, avšak kubík vody lidem ve stejné výši zlevní.

Náklady na vyčištění vody ve Šternberku jsou podle společnosti dosti vysoké a převyšují náklady spojené s výrobou pitné vody. Ve Šternberku tedy domácnosti v příštím roce zaplatí 69 Kč/m3 (s DPH).

„Celková cena vodného a stočného pro Šternberk zůstává na úrovni letošního roku, podobně ve Štěpánově, Moravské Huzové, Liboši, Mladějovicích, Komárově a Řídeči," informoval jednatel vodohospodářské společnosti Jiří Hanzl. Cena se v novém roce nezmění ani v Dlouhé Loučce, Domašově u Šternberka a v Šumvaldu.

„V Pasece, kde již nebudeme provozovat kanalizaci, zvyšujeme vodné o jednu korunu, a Babicích, Lužicích, Krákořicích dorovnáváme cenu na úroveň šternberské, jelikož jde o jeden technologický celek napojený na stejnou čistírnu odpadních vod, a tyto obce měly doposud stočné nízké," informoval Hanzl.

Naopak v Dalově a Chabičově se cena od ledna sníží o jednu korunu na 29,42 korun (s DPH).

Vyšší tržby a pak propouštění

Zdražení vody Moravskou vodárenskou dopadne i na Sitku, která do Štěpánova, Liboše a Paseky nakupuje vodu od Veolie.

„Navýšení kolem dvou procent je pro nás docela zásadní," reagoval Jiří Hanzl.

Přesto více než 80 procentům odběratelům Sitka dodá pitnou vodu v letošních cenách.

„Pokud zdražíme, lidé budou více šetřit, nebo si například vykopou studnu, proto se snažíme tyto vlivy eliminovat, dívat se na naše náklady, optimalizovat počty zaměstnanců, kterých v příštím roce o jednoho či o dva ubude," vysvětloval politiku vodárenské společnosti, která i tak předpokládá vyšší tržby v letošním roce proti roku 2013.