Přestože přítomní měli vyjádřit svůj názor na to, jak provozovna ovlivní životní prostředí, debata hned po zahájení sklouzla k otázce, proč by vůbec ve Věrovanech měla být a zda bude k tomuto záměru referendum.

„Máme tady debatovat o vlivu pískovny na životní prostředí. Zatím ještě není hotový posudek ,“ uvedl starosta Věrovan Miroslav Kubíček.

Referendum by přišlo na řadu teprve potom, až krajský úřad ve svém závěrečném stanovisku uvede, že stavba neohrozí životní prostředí.

Lidé však chtěli vyjádřit hlavně svůj nesouhlas se záměrem.

Investor: Zastupitelé jednali seriózně

„Jakmile se začne těžit, nebude to mít dopad jen na životní prostředí, ale i na studnu a všechno. Máme studnu hlubokou čtrnáct metrů, je tam dva a půl metru vody a nebude tam nic. Navíc by domy mohly začít na podloží ujíždět,“ míní František Kubíček z Věrovan.

O pískovně věrovanští zastupitelé jednali už v roce 2005, kdy vedení obce vyšlo investorovi vstříc. Tehdy se však téměř nikdo neozval.

„Lokalitu ve Věrovanech jsme vybrali jednak z vhodnosti tohoto území daného přírodními a geologickými podmínkami, jednak díky serióznímu jednání ze strany zastupitelstva, které nekladlo překážky možnému jednání o potenciálním povolení činnosti,“ uvedl zástupce investora Pavel Josefus.

„Obec nám nedala žádný bianko šek. Umožnila nám pouze, abychom se mohli vůbec zabývat samotným povolovacím procesem,“ vysvětlil.

Věrovanští: O pískovně jsme nevěděli

Přestože zastupitelstvo jednalo o pískovně už před třemi lety, zdejší obyvatelé tvrdili, že o záměru nevěděli.

„Tady jsme o tom vůbec nic netušili, až nás okolní obce upozornily letáčkem, že máme mít za domem pískovnu. Nevím jak kdo, ale já osobně jsem to nevěděla,“ tvrdí Jana Mrázková z Věrovan, která je zásadně proti.

„Dopravu to zatíží natolik, že si to nikdo nedokáže představit. Navíc hned vedle toho zvoleného místa je les, kam bych chtěla chodit s vnoučaty na procházky. Jenže v budoucnu by tam měla být přes pole díra,“ uvedla.

Sousedé: Nechceme přepravu přes obec

Také další lidé – v mnoha případech obyvatelé nedalekého Citova, Brodku u Přerova či Dubu nad Moravou – dávali na shromáždění najevo svou nevoli.

„Občané Dubu zásadně nesouhlasí s přepravou vedenou naší obcí. Zatíží to životní prostředí, průjezd ulicí Tyršovou, Brodeckou, negativně to ovlivní zdraví obyvatelstva i komunikace. Je potřeba říct, že klesnou i ceny nemovitostí,“ vysvětlila Hana Urbanová, zastupitelka Dubu nad Moravou.

Zpracovatelka posudku vlivu na životní prostředí Hana Koppová tvrdí, že obavy lidí z hlučnosti či prašnosti jsou liché.

„Nemyslím si, že jejich obavy jsou oprávněné, protože na zpracování dokumentace a potom i na posouzení úrovně té dokumentace se podílela spousta odborníků. Některé názory jsou opravdu laické. Na druhou stranu však mohu akceptovat některé připomínky a dám je do stanoviska,“ uvedla Koppová.

Po středečním veřejném jednání má krajský úřad třicet dní na to, aby se vyjádřil k možnosti zřídit pískovnu.

„Obavy zdejších občanů a názory, které zde vyjádřili, se mohou promítnout v našem závěrečném stanovisku,“ řekl Petr Matečka z krajského odboru životního prostředí.