Lidé se obraceli na těžaře a vyjadřovali připomínky v rámci projednávání dopadu stavby na životní prostředí – takzvaná velká EIA.

Strach mají o studny. Obávají se hluku z dobývacího prostoru a přepravy suroviny do betonárek.

„Vody je málo, čím dál tím méně a já mám strach, že když se udělá pískovna, vodu stáhne a já budu úplně bez vody. Co potom?" poukazovala obyvatelka.

„Copak se nedíváte na televizi, že nebude voda? Že budou dotace, aby byla voda?"přidal se hlasitě zemědělský inženýr.

Zástupce společnosti ZAPA beton a zpracovatel dokumentace ujišťovali, že dopady na studny budou minimální a krátkodobé.

„Jak daleko jste od budoucího jezera? Tři sta metrů? U vás to vodu neovlivní," uklidňoval ženu Jiří Maňour, zpracovatel dokumentace.

Zástupce těžařské společnosti místní ubezpečil, že pokud by něco takového nastalo kdekoliv v obci, společnost vyřeší, jak lidem pomoci.

EIA - veřejné projednání těžby štěrkopísku v Pňovicích

EIA - veřejné projednání těžby štěrkopísku v Pňovicích. Autor: DENÍK/Jiří Kopáč

Obavy z plných náklaďáků

Těžby u Pňovic se obávají v obcích na trase přepravy štěrkopísku.

„Chomoutovem už dnes projede denně devět tisíc aut. Vozovka je přetížena a jsou na ní kanalizační poklopy, které dělají rámus," vystoupili zástupci části Olomouce, kteří dokonce pohrozili, že se přepravě materiálu postaví.

Obec Pňovice podepsala s těžaři smlouvu o spolupráci v roce 2006. Dohodli se na dobývání na 12 a 16 hektarech s tím, že menší lokalitu „Studýnky" následně využije obce k rekreaci a sportovnímu rybolovu.

Mapa plánované těžby a nových vodních ploch u Pňovic

Mapa plánované těžby a nových vodních ploch u Pňovic. Zdroj: Oznámení záměru Pískovna Pňovice

„Toto zastupitelstvo nebude podnikat žádné kroky k budování Studýnek," připomněl starosta Radovan Štábl „zpátečku", kterou odsouhlasilo po posledních volbách obměněné zastupitelstvo.

Těžba u Pňovic nezačne dříve než za dva tři roky, až těžaři splní všechny podmínky a získají potřebná povolení.

Štěrkopísek budou dobývat pod hladinou vody a surovinu využijí pro vlastní potřebu – výrobu betonu.

Zátěž z dopravy a hluk z pískovny budou podle nich minimální. Pod přípustnými hygienickými limity. Po ukončení těžby, odhadované na 15 let, dojde k rekultivaci lokality.

U Pňovic vznikne nové jezero, druhé na rekreaci se odsouvá