„Uvidíme, jak budeme hlasovat v referendu. Kvůli tomu jsme všichni tady, abychom si vyslechli jejich vize a zeptali se, co potřebujeme vědět,“ sdělily Olomouckému deníku dvě zhruba šedesátnice, které v sobotu hodinu před polednem dorazily na pískovnu Náklo na diskusi se zástupci společnosti Cemex.

Obyvatelky Nákla poukázaly zejména na dopravní zátěž v obci, parkování a chaotickou rekreaci během letních víkendů.

„Řešíme také spodní vody, pod námi je písčité podloží. Jaké budou dopady? Z těžby je hluk. Co s tím? A jejich vize? Krásné, ale přivedou další rekreanty, v důsledku další zátěž pro obec,“ vyjmenovávaly některé otázky.

Méně karavanů už příští rok

Podle těžařů je potřeba diskutovat o možném usměrnění rekreace a omezení parkovacích míst.

„Můžeme se bavit o objízdné komunikaci pro osobní auta. O víkendech, když nepojede tato výrobna, bychom mohli část dopravy přesměrovat po této cestě, případně přes některé pozemky k lokalitě určené k rekreaci,“ vysvětloval místním možnosti Stanislav Fojtů z Cemexu.

Pro příští sezonu podle jeho slov plánuje těžební společnost výrazně zredukovat počet karavanů, které parkují u břehu podél komunikace spojující Náklo a Lhotu nad Moravou.

Usnadnit přístup k vodě

Krajináři na Dni otevřených dveří nastínili, jak by mohly břehy a okolí jezer vypadat v roce 2050.

„Máme tady málo přátelské břehy ke koupání. Naší vizí je různorodá úprava břehů s tím, že bude usnadněný přístup k vodě a vytvořeny odpočinkové plochy. Do budoucna se předpokládá, že nové plochy budou využívány jako pláže, ale přístup pro ně bude pro pěší případně cyklisty, abychom nezvyšovali dopravní zátěž v území. Plochy pro rybáře by bylo vhodné upravit a doplnit drobným inventářem. Je možné postavit vyhlídku za využití místních materiálů,“ vyjmenovávala Hedvika Psotová, která je součástí týmu projektantů, jenž připravuje plány rekultivace a následného využití pískoven.

Podle mluvčího Cemexu mají místní možnost vstoupit do procesu následné rekultivace území.

„Mohou přednést své požadavky na využití území, zda chtějí na tomto či jiném pozemku pláž nebo upřednostní budoucí cyklostezku. K tomu je ovšem zapotřebí dialog. Ne bouchnout dveřmi,“ reagoval na referendum Vesselin Barliev.

Přesun strojů k silnici na Lhotu

Cemex chce rozšířit plochu, kde by v příštích letech mohli dobývat surovinu, o dalších 20 hektarů z původních 121. Na stávajícím území mohou těžit ještě minimálně 10 let.

Přesun těžební techniky plánují do části nově stanoveného dobývacího prostoru, který se nachází na druhé straně silnice spojující Náklo a Lhotu nad Moravou.

Místní ujistili, že dopady těžby minimalizují.

„Stáhli jsme se co nejdále od zastavěného území. Doprava by vedla úplně mimo obec. Obavy občanů jsou přehnané,“ uvedl Vesselin Barliev.

Příjem do obecního rozpočtu

Obec má z těžby pravidelný příjem do rozpočtu. Mimo daně a poplatky je to úhrada za vytěžený nerost, dobývací prostor a odvody za zábor zemědělského původního fondu. V roce 2022 se podle Cemexu jedná o částku 1 125 000 korun.

Referendum, které se v Nákle uskuteční současně s komunálními volbami, je podle zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent voličů. Výsledek je pak závazný pro obecní zastupitele, jestliže se pro vyjádřila nadpoloviční většina zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Referendum, které v červnu schválili zastupitelé, inicioval místní spolek. Věří ve velkou účast.

„Jednoznačně je většina lidí proti rozšíření těžby. Ze starší generace všichni,“ reagoval Pavel Simon ze spolku Příroda kolem nás. „Hlavně kvůli spodním vodám a jejich možnému ohrožení,“ poukázal.