Originální předměty vznikají přímo v dílnách Pevnosti poznání. Jsou výsledkem spolupráce odborníků, hlavně z přírodovědecké fakulty, a řemeslníků, kteří k jejich výrobě používají nejrůznější materiály.

Každý výrobek, který projde jejich rukama, je prototyp. Musí si ho sami navrhnout a technologicky promyslet.

Inspiraci hledali především v okolní přírodě. Alexandr Krčka vyrábí pískovnu, kterou tvaruje pomocí nožů, dláta či brusky.

Pod vodní hladinou

Díky exponátu návštěvníci nahlédnou pod vodní hladinu.

„Především zde potkají charakteristické živočichy jako například mlže slávičku mnohotvárnou, velevruba malířského či škebli říční. Obří lastury velevruba a škeble ukážeme v podobě lehátek, do kterých se budou moci děti a nejen ony, schovat. Taky tady najdou další obyvatele pískoven jako sumce velkého nebo štiku obecnou. Součástí exponátu bude i interaktivní hra Vážka a akvárium s živými rybami,“ doplnila bioložka Alena Vláčilová, která je koordinátorkou expozice Živá voda.

Do útrob mozku

Návštěvníci se mohou blíže seznámit i s jednotlivými vrstvami, které chrání náš mozek. Uvidí tři mozkové pleny bezprostředně přiléhající k mozkovým závitům. Na průřezu lebeční kosti jsou znázorněny základní části kostní tkáně.

„Lebku pak pokrývá kůže, jejíž jednotlivé vrstvy spolu s cévami, smyslovými tělísky, potními i mazovými žlázkami jsou v exponátu popsány nebo znázorněny ve 3D formátu. Celkový dojem dokresluje ‚bujná kštice‘ vlasů,“ popsala novinky Ivana Fellnerová z přírodovědecké fakulty.

Už brzy bude mezi jednotlivými patry budovy viset také velký model dvoušroubovice DNA a tým Pevnosti připravuje i časovou osu, která ukáže evoluci organizmů.

Strategická hra i Fáze Měsíce

„V červenci a srpnu si zájemci otestují svou motoriku, nahlédnou pod objektivy nových mikroskopů nebo zabalancují na speciální plošině. Na podzim bude připravena historická strategická hra nebo rozšířený model čistírny odpadních vod. Přibyde také exponát s názvem Fáze Měsíce, který přiblíží, jak se v průběhu měsíce tyto fáze mění a jaké je vzájemné postavení Země, Měsíce a Slunce,“ nalákala mluvčí muzea vědy Martina Vysloužilová a doplnila, že v sekci geografie se objeví výstavní předmět nazvaný Země není placatá. 

Lidé si vyzkouší, že na mapě s velkým měřítkem dochází ke zkreslení délek, a zjistí, že kdyby byla Země placatá, nestřídaly by se den a noc tak, jak je známe.

Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci sídlí v historicky vzácné budově s dřevěnou konstrukcí, původně dělostřeleckém skladu z 19. století. Je umístěna v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce. Kromě stálých tematických expozic a planetária popularizační tým připravuje řadu doprovodných akcí pro všechny generace. Loni přišlo téměř sto tisíc návštěvníků. Více je uvedeno na www.pevnostpozani.cz.