Základy toho starého byly kvůli chybějící projektové dokumentaci překvapením a nakonec také tvrdým oříškem.

Původní piloty se nedařilo vytáhnout a stavbaři je museli převrtat pomocí speciální soupravy.

Přes tyto těžkosti nabraly práce jen mírný skluz.

„Namísto předpokládaných masivních základových pasů jsme našli netradiční monolitické skruže vyplněné betonem a přikryté monolitickou deskou o mocnosti zhruba jeden metr. Skruže o průměru pět metrů a hloubce tři metry byly osazeny na ocelovém roštu, který podpíraly dřevěné piloty. Veškeré pokusy vytáhnout tyto piloty byly marné, nakonec se nám je však podařilo převrtat pomocí speciální soupravy, a práce tak mohly s minimálním zpožděním pokračovat,“ popisoval Jakub Vlk, vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby ze společnosti Silnice Group.

Stavbařům nebyl jasný způsob založení mostu Komenského z toho důvodu, že se nedochovala projektová dokumentace stavby z roku 1941. Projektant mohl vycházet pouze z odborného odhadu.

Skutečný způsob založení byl zjištěn až po provedení demolice základů a jejich odkopání. Tehdy byly také objeveny základy ještě staršího mostu, které zkoumali archeologové.

Jak se boural most u Bristolu?

730 milionů na protipovodňovou ochranu

Technicky náročná etapa II. B protipovodňové ochrany Olomouce zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 kilometru. Stavba si vyžádá 730 milionů korun.

„Cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě tří miliard korun,“ připomněl mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Etapa II. B spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí a rozšíření koryta a nábřeží a snížení takzvaných berem - částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích.

Pravý břeh řeky Moravy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 metrů a levý břeh o tři až čtyři metry. Součástí projektu je výstavba mostu v ulici Komenského, ale také nového mostu v Masarykově ulici.