Doprovodný program se v Pevnosti poznání chystá u příležitosti Evropského dne mozku 11. března a potrvá následující dny.

Veřejnost si zároveň připomíná česko-slovenský Národní týden trénování paměti, který je součástí celosvětové akce Brain Awareness Week.

Staří nerovná se zapomínání

Magické omalovánky, výroba originálních tašek, barevných náramků nebo ukázky optických klamů, které ukážou, jak můžeme lidský mozek ošálit se v Pevnosti poznání připravují na víkend 12. a 13. března.

Oslavte den mozku a narozeniny Einsteina v Pevnosti poznáníV „mozkocvičně" mohou lidé celou sobotu plnit různé úkoly, cvičení a testy, které procvičí a prověří nejen jejich paměť, ale také například schopnost koncentrace či rychlého vybavování si informací, pozornost, slovní zásobu, prostorovou orientaci a kreativitu.

„Mohou také vyzkoušet, jak na tom jsou s naším nejopomíjenějším smyslem při hře hmatového pexesa. Ve dvou krátkých teoretických blocích dopoledne v 11 hodin a odpoledne ve 13 hodin, se mohou dozvědět, proč a jak lze trénovat paměť," lákala na program lektorka trénování paměti Naďa Žondrová.

Upozornila na to, že příchozí také zjistí, že dobrá paměť není výsledkem zvláštního nadání ani výsadou mládí a tradovaná rovnice stáří rovná se zapomínání je nepravda, která vznikla z neznalosti schopností našeho mozku.

Žonglování procvičí hemisféry 

Mluvit se bude také o technikách snadného zapamatování, které vycházejí z toho, co je pro mozek přirozené, a lidé si budou moct vyzkoušet, že zapamatovat si lze cokoliv, když víme, jak na to.

„Ve 14 hodin zveme všechny zájemce na blok nazvaný Brain joggiling aneb Učte se žonglovat – vaše paměť vám za to poděkuje. Účastníci zjistí nejen to, že pod vedením zkušeného žongléra lze tanec míčků zvládnout za necelou hodinu, ale zároveň zábavným způsobem procvičí obě mozkové hemisféry," doplnila Naďa Žondrová.

Program vznikl ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti

Na tematickém programu Centrum popularizace vědy spolupracuje s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging. Tato společnost organizuje stovky podobných aktivit po celé České republice.

Stovka čísel za půl hodinky 

Lidé se například dozví, že nejškodlivějším faktorem, který zhoršuje paměť, je stres.

„Vývoj mozku je ukončen zhruba v pětadvaceti letech a pak se jeho funkčnost začíná zhoršovat. Problémy s pamětí jsou z počátku jen mírné a nevěnujeme jim obvykle žádnou pozornost. Ony se však akumulují a mezi 50 až 60 rokem se stávají nepřehlédnutelnými. A tehdy se lidé vyděsí a běží za námi," řekla Dana Steinová, předsedkyně společnosti.

Doplnila, že osud naší paměti máme ve vlastních rukou, mozek se chová jako sval, který je funkční jenom tehdy, když ho řádně procvičujeme.

V rámci tréninku paměti se lidé naučí techniku, jak si zapamatovat dlouhé číselné řady a zjistí, že třeba prvních sto desetinných míst Ludolfova čísla Pí si lze zapamatovat za půl hodiny bez velké námahy a bez memorování. I o tom bude v Pevnosti poznání o víkendu řeč.

„Zájemci mohou zasoutěžit v tom, kdo si zapamatuje více číslic, nebo si odnést vlastnoručně vyrobený náramek v barvách, které symbolizují toto slavné číslo," lákala na program Pavlína Krejčí, která je koordinátorkou sekce matematiky.

Einsteinovy narozeniny

V expozici Rozum v hrsti pak bude figurovat nový exponát nazvaný Důkaz Pythagorovy věty.

„Návštěvníci zjistí, že tato věta může být zobecněna i pro ostatní rovinné obrazce, a platí tedy i pro půlkruhy. Také se příchozí mohou těšit na Einsteinovy hádanky a oslavit jeho narozeniny, které připadají právě na Pí den 14. března," doplnila Pavlína Krejčí.

Nerušte mé kruhy

Historici si připravili prezentaci na téma, jak počítali staří Egypťané a co chtěl Archimédés říci větou Nerušte mé kruhy.

„Zájemcům o vesmír vysvětlíme, jak dlouho trvá obrům naší Sluneční soustavy, než oběhnou kolem Slunce, z čeho se planety skládají, a mluvit budeme také o potenciální možnosti vzniku života na jiných planetách," doplnil ještě Roman Chvátal, zodpovědný za sekci fyziky.

Pevnost poznání je interaktivním muzeem vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Vzniklo rekonstrukcí bývalého dělostřeleckého skladu z roku 1857 a nachází se v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce.

Dotaci na opravu historické budovy poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj.

Od svého otevření v dubnu 2015 se muzeum těší velkému zájmu ze strany veřejnosti. Za poslední tři víkendy navštívilo doprovodné programy přes dva a půl tisíce lidí.

PROGRAM VÍKENDU 12. A 13. BŘEZNA 2016

sobota

10.00 – 17.00 mozkocvična – trénink paměti, mnemotechniky, kreativity
14.00 – 16.00 brain joggiling – žonglujte – paměť vám za to poděkuje

sobota a neděle

10.00 – 18.00 magické omalovánky, výroba originálních tašek, výroba náramků, optické klamy, kvízy, hádanky, soutěže v pamatování, prezentace o vesmíru