Univerzita tak hledá novou společnost, která by dílo dokončila.

Univerzita Palackého letos v lednu odstoupila od smlouvy se stavební firmou O. K. D. C., protože dodavatel nesplnil smluvní podmínky, neodevzdal dokončenou stavbu v řádném termínu a dostal se do insolvence.

„Připravujeme podklady k novému výběrovému řízení na dodavatele dodělávky stavby, abychom dostáli všech pravidel zákona o veřejných zakázkách. Dodavatele bychom chtěli vybrat v červnu tak, abychom mohli muzeum otevřít ještě letos na podzim," vysvětlila Blanka Krausová, hlavní koordinátorka projektu.

Doplnila, že se jen posune zahájení pilotního provozu.

„Po projednání situace s vedením univerzity a řídícím orgánem jsme zažádali o prodloužení celého projektu o tři měsíce, abychom mohli všechny práce bez problémů dokončit, a spustit pilotní provoz. Zároveň po firmě O. K. D. C. požadujeme smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby, který byl 27. listopadu loňského roku, " řekla Krausová.

Pevnost poznání se stane prvním centrem popularizace vědy a výzkumu na střední Moravě.

Příprava na planetárium je hotová

Muzeum vzniká v bývalém dělostřeleckém skladu v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci.

Kromě kompletní střechy a dřevěných konstrukcí, které jsou základem celé budovy, je také zabudované topení ve všech patrech.

Je hotová příprava na planetárium, zabudovaná je většina zdravotechniky, uložené jsou všechny kabely silno a slaboproudu.

Chybí dodělat sádrokartony jednotlivých místností, skleněné příčky, výtahovou šachtu a schodiště.

„Za stavbu bylo proinvestováno už zhruba padesát čtyři milionů korun, asi polovina této částky ještě zbývá," doplnila mluvčí projektu Martina Vysloužilová.

Během výběrového řízení na nového dodavatele práce v budově neskončí.

Odborníci tam budou mimo jiné instalovat rozsáhlé exponáty jako např. planetárium, model mozku nebo koryto řeky.