V olomoucké městské části Nové Sady vyrostla dvoupodlažní budova obklopená zahradou. Je rozdělená do dvou domácností.

Jedno křídlo nabízí pět jednolůžkových pokojů pro mladistvé a dospělé klienty s poruchou autistického spektra, v druhém křídle je šest jednolůžkových pokojů určených pro děti. Každá domácnost je vybavená zázemím pro aktivity klientů a místností bezpečného pobytu.

Podobné zařízení dosud v regionu chybělo. Původně se zvažovalo, že kraj pro klienty s poruchou autistického spektra opraví jednu z budov olomouckého centra sociálních služeb Klíč.

„Z tohoto záměru ale kvůli velké finanční náročnosti nakonec sešlo. Nové zařízení proto vyrostlo takzvaně na zelené louce,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek. Výstavba nového objektu přišla na bezmála 46 milionů korun.

Rodiny, které o své blízké s poruchami autistického spektra trvale pečují, novou službu vítají.

„Péče o tyto klienty je v domácím prostředí poměrně náročná, rodičům se velmi ulehčí. Poptávka po takovém zařízení je nejen v regionu velká. Areál, vnitřní vybavení i jednotlivé pokoje jsou uzpůsobeny jejich potřebám. Díky odbornému personálu bude možné se klientům individuálně věnovat a rozvíjet jejich schopnosti. O to, aby podobný domov v regionu vznikl, jsme usilovali téměř deset let,“ popsal již dříve ředitel centra sociálních služeb Klíč Petr Matuška.