Bývalý přednosta kardiochirurgické kliniky působil v olomoucké nemocnici více než čtvrt století.

"Opustil nás špičkový chirurg, skvělý člověk i odborník a profesionál," uvedla ve zprávě fakultní nemocnice.

Docent Petr Šantavý nastoupil jako lékař na II. chirurgickou kliniku FN Olomouc v roce 1998 po svém absolutoriu na lékařské fakultě.

Od roku 2002 byl členem lékařského týmu nově vzniklé Kardiochirurgické kliniky, kde se stal o deset let později zástupcem přednosty pro léčebnou péči a v letech 2020 - 2023 ji vedl jako přednosta.

"Zásluhou jeho chirurgických schopností bylo během jeho profesního působení zachráněno nespočet lidských životů," připomněla na svém webu fakultní nemocnice.

Rozloučení s Petrem Šantavým proběhne na přání jeho rodiny v úzkém kruhu nejbližších. "Jejich jménem prosíme také o zachování piety a respektu k jejich hlubokému zármutku," uvedla nemocnice.