Pět fakult se veřejnosti otevře v pátek 17. ledna od 9 do 14 hodin, zúčastní se cyrilometodějská, filozofická, pedagogická a přírodovědecká fakulta a fakulta tělesné kultury.

Přihlášky ke studiu přijímá Univerzita Palackého do 28. února 2014.

„Dny otevřených dveří jsou tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o možnostech studia na olomoucké univerzitě," uvedl mluvčí univerzity Radek Palaščák.

Každá z pěti fakult připravuje informační bloky, kde zástupci vedení fakult poskytnou informace o podmínkách studia, elektronické přihlášce a přijímacím řízení. Na fakultách budou k dispozici také propagační a informační materiály.

Doprovodný program připravila přírodovědecká fakulta. „Uchazečům nabídne komentované prohlídky specializovaných laboratoří a geologických sbírek i ukázky pokusů.

Studenti se seznámí s tvorbou map a unikátním zařízením na sledování pohybu očí při práci s počítačem," pokračoval Radek Palaščák.

Prohlédnou si také chování magnetických nanočástic ve vnějším magnetickém poli nebo robota konstruovaného v rámci diplomové práce.

Měřič parametrů chůze

Fakulta tělesné kultury umožní studentům zahrát si bocciu – paralympijský sport pro vozíčkáře či analyzovat zatížení nohy při chůzi.

Přednáškové bloky o studiu budou na této fakultě navíc tlumočeny do znakového jazyka.

„Zájemci se mohou těšit na ukázku krokoměrů, hodnocení vizuálně reakčních schopností a představení nového přístroje, který slouží na měření prostorově-časových parametrů chůze nebo skoků. Na pedagogické fakultě si zájemci budou moci vyzkoušet test studijních předpokladů nanečisto," doplnil tiskový mluvčí olomoucké univerzity.

Více informací o nabídce studijních oborů naleznou uchazeči na www.studuj.upol.cz.

Den otevřených dveří na UP

Cyrilometodějská fakulta

zástupci katedry křesťanské výchovy představí studijní obor Sociální pedagogika
zástupci katedry křesťanské sociální práce poskytnou informace o studijních oborech Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které se vyučují ve spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc
informace o nabízených oborech budou k dispozici na studijním oddělení

Filozofická fakulta

informační bloky v aule se zástupci vedení fakulty se uskuteční v 10 hodin a 11.30.
podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů či například požadavcích pro přijetí, budou podávány na příslušných oborových katedrách
referentky na studijním oddělení příchozím poskytnou informace o studijních programech a oborech a administrativě přijímacího řízení.

Pedagogická fakulta

zájemci získají podrobné informace o studijních programech, požadavcích na přijetí či třeba přípravných kurzech
k vidění budou instruktáže s nabídkou studijních oborů a video spot studentů fakulty
informace o nabízených oborech či informační a propagační materiály budou k dispozici na studijním oddělení

Přírodovědecká fakulta

vedení fakulty podá všem příchozím důležité informace v 9 a v 11 hodin
o jednotlivých oborech budou informovat zástupci příslušných kateder, budova bude otevřena od 9 do 14 a návštěvníkům bude k dispozici kavárna, pizzerie i vyhlídková teras
zájemci o studium obdrží publikaci s nabídkou studijních oborů a podmínek pro přijímací řízení

Fakulta zdravotnických věd

den otevřených dveří fakulta v tomto termínu nepořádá, přesto mají zájemci o studium možnost navštívit studijní oddělení, kde budou informováni o studijních oborech a přijímacím řízení

Fakulta tělesné kultury

informační bloky o studiu za přítomnosti vedení fakulty se uskuteční v 9 a 11 hodin
zájemci se dozví informace o přijímacím řízení, talentových zkouškách, předmětech, kurzech, licencích, studiu v zahraničí či třeba trenérských studií. Vše bude tlumočeno do znakového jazyka.
nabídce studijních oborů nově figuruje navazující magisterský studijní obor Trenérství a management sportu

Právnická fakulta

den otevřených dveří fakulta v tomto termínu nepořádá
informace o přijímacím řízení jsou uvedené na internetových stránkách fakulty