„Pro kulturu je to konkrétně 12 milionů korun. 3,5 milionu hodlají radní rozdělit prostřednictvím příspěvků a grantů organizacím, které se starají o kulturu v Olomouci, 8 milionů získá Knihovna města Olomouce," naznačila část využit financí Radka Štědrá, mluvčí olomoucké radnice.

„V oblasti kultury pokládám za důležité podtrhnout, že se podařilo najít částku 1 milion korun na provoz Divadla Tramtarie a pro nejvýznamnější divadelní festival v Olomouci Divadelní Floru schválit 1 milion a 150 tisíc korun," vyzdvihnul náměstek pro kulturu Jan Holpuch.

S finanční podporou mohou počítat také provozovatelé hlavních hudebních klubů ve městě. Mezi U-klub, S-cube, Jazz Tibet Club a Bounty Rock Cafe radní rozdělili částku v celkové výši 950 tisíc korun.

Podle primátora Martina Novotného vedení města rozdělí všechny prostředky získané právě od majitelů heren. Peníze potečou také do oblasti sportu či třeba cestovního ruchu.