Ve třech oblastech o krajské peníze usilovalo téměř pět set zájemců, kteří v součtu žádali asi o 76 milionů korun. „Tradičně podporujeme aktivity ve třech programech. Dva z nich se zabývají obnovou pamětihodností, které jsou zapsané na seznamu kulturních památek nebo mají místní význam. Posledním programem je podpora kulturních aktivit,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).

Čtyři sta tisíc na tramvaj

„Naše podpora se netýká jen nemovitých památek. Letos proto přispějeme také na obnovu historické tramvaje z roku 1930, která je zapsanou movitou kulturní památkou,“ pokračoval Horák. Na obnovu olomoucké historické tramvaje dostane olomoucký dopravní podnik čtyři sta tisíc korun.

V oblasti kulturních aktivit by pak kraj chtěl pomoct festivalům s významem přesahujícím region. „Mezi žádostmi, kterým jsme vyhověli, jsou festivaly Divadelní Flora, podzimní festivaly duchovní hudby nebo varhanní festival. Také však chceme přispět konkrétním činnostem v oblasti folkloru nebo amatérského ochotnického divadla,“ dodal Horák. Rozhodnutí rady musí ještě schválit krajské zastupitelstvo.

Drobné památky

Na podporu kulturních akcí nemá kraj určenou horní hranici dotace. Při obnově pamětihodností ze seznamu památek však na jednu akci může přispět maximálně půl milionem korun.

Na památky místního významu pak přispívá částkou do padesáti tisíc korun. Většinou se jedná o pomníky, kříže, kapličky a podobně. Na peníze a opravu drobných památek se tak mohou těšit v Ústíně, Křelově, Bělkovicích-Lašťanech, Křelově, Babicích, Krčmani i jinde.

Kdo získá peníze od kraje

PODPORA KULTURNÍCH AKTIVIT

Moravské divadlo Olomouc: 12. mezinárodní festival Divadelní Flora 2 000 000 Kč
Morav. filharmonie Olomouc: Koncerty v kraji 1 000 000 Kč
MUSICA VIVA, Olomouc: Podzimní festival duchovní hudby 2008 850 000 Kč
Morav. filharmonie Olomouc: devět koncertů instrumentální, vokálně instrumentální, jazzové a komorní hudby 750 000 Kč
Výstaviště Flora Olomouc: Knižní veletrh a literární festival Libri 2008 400 000 Kč

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Pravoslavná církevní obec v Chudobíně, kostel sv. Cyrila a Metoděje – II. etapa rekonstrukce střechy, klempířské a pokrývačské práce 500 000 Kč
Noe, s. r. o., Sušice, restaurace Fontána ve Smetanových sadech v Olomouci – celková rekonstrukce 500 000 Kč
Římskokatolická farnost Slatinice u Olomouce, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie – 3. etapa, dokončení chrámové lodi 500 000 Kč

OBNOVA STAVEB DROBNÉ MÍSTNÍ ARCHITEKTURY

KDÚ-ČSL, Krajská organizace Olomouc – oprava pomníku Msgr.Dr.Jana Šrámka ve Velkém Týnci 45 000 Kč
Obec Žerotín -oprava pomníku obětem obou válek 45 000 Kč
Obec Luběnice -restaurace kříže a sousoší Kalvárie 45 000 Kč

Výběr z projektů, které kraj podpoří na Olomoucku.
Zdroj: Olomoucký kraj