Jestli peníze z evropských zdrojů do regionu přijdou, bude u dvou z nich jasné do konce roku. S třetím projektem kraj už uspěl a před dvěma měsíci také začal s jeho realizací.

„Intervenční centrum v Olomouci je součásti Střediska sociální prevence v ulici na Vozovce, což je jedna z našich příspěvkových organizací kraje. Staráme se zde o oběti domácího násilí. Lidé tady mají vůbec první možnost kontaktu a pomoci. To znamená jak azylu, tak kontaktu na pomoc ze strany například policie,“ uvedla náměstkyně olomouckého hejtmana Jitka Chalánková (KDU-ČSL).

„Tento projekt by měl být investiční a měl by přinést bezbariérový přístup do vyšších pater budovy, ale také přinést tři nové místnosti v podkroví pro terapeuty, či samostatnou čekárnu, nebo sociální zařízení pro klienty a zaměstnance,“ pokračovala Chalánková.

Cílem projektu je prostřednictvím nových prostor zkvalitnit nejen intervenční centrum, ale také dalších šest služeb, jež rodinám centrum poskytuje.

„Lidé se na nás kromě domácího násilí totiž obracejí také v situacích, kdy mají v rodině vážné problémy s komunikací, nebo výchovné problémy, poskytujeme však také telefonickou krizovou pomoc, či formou služby nízkoprahových zařízení organizujeme pro děti a mládež různé volnočasové aktivity a kroužky,“ doplnil Drahomír Ševčík, zástupce ředitelky Střediska sociální prevence Olomouc.

Realizace tohoto projekt by měl stát necelých deset milionů korun, Evropská unie by na něj měla přispět více než osmi miliony, zbytek peněz pak uhradí kraj ze svého rozpočtu. Přestavba by měla začít příští rok v dubnu a hotová by měla být před koncem roku 2009.

Peníze i do Prostějova

Z regionálního operačního programu by mohla v sociální oblasti přijít z unie pomoc také do Prostějova. „Projektem, který v současnosti už běží, je revitalizace areálu staré prostějovské nemocnice. Ten řeší celou úpravu veřejného prostranství. To znamená, že se týká, jak parku, tak místní komunikace v areálu nebo inženýrské sítě. Chceme zařízení upravit tak, abychom jej mohli otevřít pro veřejnost,“ pokračovala Chalánková, která dodala, že kraj by měl z celkové částky více než 28 milionů korun zaplatit více jak 4 miliony, zbytek pak přijde z evropských zdrojů. Areál by měl být hotový do ledna příštího roku.

Třicet jedna uživatelek sociálních služeb s diagnózou psychóza se podle jejích slov už v lednu přestěhovalo do upravených prostor centra sociálních služeb.

„Získaly tak podstatně kvalitnější služby a bydlení, protože v původním sídle bydlely až ve třináctilůžkových pokojích. Nyní jsou to dvoulůžkové pokoje a klientky mají k dispozici různé dílny, ale i větší počet pracovníků,“ uvedla Chalánková. Nejmladší obyvatelce je dvacet sedm let, nejstarší pak osmdesát tři.

Na to, jestli z unie dorazí peníze i na druhý projekt se zatím čeká. „Do výzvy Regionálního operačního programu jsme se přihlásili také s rekonstrukcí jedné z budov areálu staré nemocnice v Prostějově, jež je součásti centra sociálních služeb. Měly by tady vzniknout nové prostory, ve kterých budeme ubytovávat manželské a partnerské páry," uvedla náměstkyně.

„O tento druh ubytování je velký zájem, protože se někdy stává, že jeden z partnerů musí užívat sociální služby a druhý zatím ne. V tomto případě to vidíme jako etický problém, a proto jsme rozhodli k této rekonstrukci přistoupit,“ vysvětlila Chalánková.

Pro klienty tak v budově vznikne 24 míst pro dvanáct párů. Rozpočet, se kterým projekt počítá, je více než 22 milionů korun. Většinu z těchto peněz pokryje dotace z unie, kraj se bude na rekonstrukci spolupodílet necelými 3 a půl miliony korun a prostory by měli být hotové v lednu roku 2010