"Naši inspektoři uvnitř provozovny zjistili nevyhovující hygienické podmínky včetně značného výskytu myšího trusu či výrazně zanedbaného úklidu. S ohledem na tato zjištění jsme byli nuceni provozovnu uzavřít," uvedla na svém profilu na sociálních sítích inspekce.

V prostorách výrobny knedlíků, pekárně i ve skladu surovin inspektoři zjistili značný výskyt exkrementů hlodavců. Nacházely se zejména na podlahách a některých zařízeních. Inspektoři uvnitř provozovny zjistili rovněž výrazně zanedbaný úklid, konkrétně znečištěnou podlahu, regály i zařízení.

"Provozovatel nedodržoval správnou hygienickou praxi, neboť neučinil odpovídající kroky k dostatečné regulaci škůdců ve zmíněných prostorách provozovny. Kvůli tomu nebylo možné vyloučit riziko kontaminace vyráběných potravin. Z výše uvedených důvodů jsme kontrolované osobě uložili zákaz užívání výrobních prostor provozovny," dodala inspekce.

Podle údajů inspekce byla provozovna ještě ve středu 13. října uzavřena. Zákaz se nevztahuje na prostory prodejny, která je od výrobních částí budovy stavebně oddělena.