Dosavadní proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a zároveň členka Ústavu speciálněpedagogických studií získala hned v prvním kole dvanáct hlasů.

Čestmír Serafín, současný děkan fakulty, obdržel jeden senátorský hlas, pro Petra Zemánka, člena katedry antropologie a zdravovědy, hlasovalo pět senátorů. Tři senátoři se hlasování zdrželi.

Libuše Ludíková má s děkanským úřadem již dřívější zkušenosti. Fakultu vedla před současným děkanem Čestmírem Serafínem dvě funkční období.

Návrh na jmenování děkankou fakulty doručí Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci rektorovi Jaroslavu Millerovi do 20. listopadu. Pokud ho rektor schválí, děkanského úřadu se Libuše Ludíková ujme 1. února 2018.