Slavnostní otevření nových prostor se uskutečnilo ve středu v poledne, studenti a pedagogové je naplno využijí od letního semestru.

„Poprvé v historii fakulty se dostáváme do prostor, které jsou určené pro vzdělávací a výzkumnou činnost. Získali jsme velkokapacitní učebny a hlavně výzkumné laboratoře, které nám doposud chyběly. Máme také nádhernou aulu, která bude sloužit nejen univerzitě Palackého, ale i široké veřejnosti," řekla děkanka fakulty Libuše Ludíková.

Nová budova Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Spojovací chodba novostavby PdF se starou budovou. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Tlumočení do čtyř jazyků

Součástí dostavby je například laboratoř tyflopedie, v níž se studenti budou připravovat na svoji budoucí práci se zrakově postiženými klienty.

Díky projektu vznikla i v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř se špičkovým vybavením včetně artikulografu pro sledování výslovnosti, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií.

Nová budova Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Aula nové budovy PdF v Olomouci. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Kompenzační pomůcky a speciálně upravené počítače najdou studenti v nové laboratoři somatopedie, která poslouží i vysokoškolákům s omezenou hybností.

Součástí dostavby je moderní aula vybavená dataprojektory i tlumočnickým systémem doplněným o technické zařízení pro sluchově postižené osoby.

„Systém pro simultánní tlumočení do čtyř jazyků je minimálně v Olomouci a okolí výjimečný. Veškeré multimediální vybavení lze navíc ovládat z jednoho místa, a to dokonce vzdáleně, prostřednictvím dotykové bezdrátové řídicí jednotky. Univerzita tak získává prostor pro pořádání různých akcí," poznamenala Libuše Ludíková.

Nová budova Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Novostavba vyrostla ve dvoře staré budovy fakulty. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Velmi stísněný prostor

Projekt se připravoval už od roku 2006 a fakulta od samého počátku spolupracovala s Ateliérem R.

„Byla tady spousta omezení a jedním z nich byl rozměr pozemku. Parcela dvora byla původně velmi stísněná, proto jsme se snažili vytvořit objekt o minimálním objemu, z čehož vznikla černá krychle," uvedl architekt a autor díla Miroslav Pospíšil.

Dostavba fakulty začala v květnu před dvěma lety. Celková cena se vyšplhala na zhruba dvě stě milionů korun.

Příspěvek Evropské unie činil 162,6 milionu korun, příspěvek státního rozpočtu České republiky 28,7 milionu korun a Olomoucký kraj přispěl částkou 10,5 milionu korun.