Na ocenění s vyobrazením osobnosti českého dějepisectví je uvedeno, že „Cena Františka Palackého je oceněním vynikajících výsledků tvůrčí činnosti na poli vědy nebo kultury, které přispívají k prestiži Univerzity Palackého v Olomouci a České republiky." Pavlovi Rychetskému ho předal rektor Jaroslav Miller.

Předseda Ústavního soudu se ve své řeči ohlédl za téměř stoletým trváním ústavního soudnictví v zemích někdejšího Československa, kde podle něj vznikl první ústavní soud na světě.

„Nelze bezvýhradně důvěřovat neomylnosti zákonodárců a tudíž zákonů. Musí nad nimi být ještě jedna instituce, která sleduje zachování hodnot demokratického státu a tou se v moderních státech staly ústavní soudy," řekl.

Dodal, že rysem ústavních soudců bývala osamělost, nyní se však začíná situace měnit, například i díky spolupráci s akademickou oblastí. Dvaasedmdesátiletý Pavel Rychetský je členem vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého, stejně jako právnických fakult Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity.

„V dialogu po horizontální linii spatřuji naději," pronesl.

Pavel Rychetský - životné milníky

Pavel Rychetský vystudoval občanské právo Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde působil jako odborný asistent. Po okupaci Československa musel odejít a až do konce roku 1989 pracoval jako podnikový právník.

Podepsal Chartu 77, přispíval do samizdatu a publikoval v zahraničních časopisech Listy a Svědectví. Stál u založení Občanského fóra, byl členem Občanského hnutí.

Byl jmenován generálním prokurátorem, místopředsedou vlády ČSFR a ČR, ministrem spravedlnosti, působil jako advokát a politolog. Od roku 1996 do roku 2003 byl senátorem a ve stejné době také členem ČSSD.

Mezi své největší úspěchy řadí vypracování a prosazení zákona o odškodnění obětí holocaustu.

Předsedou Ústavního soudu je třináct let. „Autorita Ústavního soudu plyne z toho, že jeho argumenty musejí být ty nejpřesvědčivěj­ší," uvedl.

Cenu Františka Palackého univerzita poprvé udělila v roce 1998. Osobnosti oceňuje zpravidla jednou za dva roky. Mezi dosavadní laureáty patří například amerikanista a emeritní rektor Josef Jařab, kardinál Tomáš Josef Špidlík či historik Josef Polišenský. Pavel Rychetský je desátým držitelem ocenění.