Připomene historii tohoto místa, jehož dnešní podobu velmi ovlivnilo přebudování Olomouce na významnou barokní bastionovou pevnost.

Olomoučtí radní hlasovali pro návrh pojmenovat zdejší zelenou plochu Parkem Marie Terezie.

„Právě za této panovnice totiž získala městská fortifikace barokní charakter, přičemž jedním s posledních dochovaných prvků tohoto opevnění je Locatelliho bastion, kolem kterého je nově pojmenovaný park rozložený,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Urbášek.

Park se nachází v bezprostřední blízkosti hradeb, na jeho místě v době existence pevnosti býval především vodní příkop a další součásti fortifikace.

Návrh bude předložen na nejbližším jednání Zastupitelstva města Olomouce.

„Smyslem jednotného názvu parku bude zvýšit jeho význam a navíc i zjednodušit orientaci zejména turistům, kteří se pohybují v této části města,“ upřesnila mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.