První varianta počítá s vytvořením nového ramene vodního toku, které by uvnitř parku vytvořilo větší mělkou vodní plochu přístupnou z pozvolna se svažující štěrkové pláže.

Oddělený ostrov mezi novým a původní břehem by lidé mohli využívat například jako brouzdaliště s malými ostrůvky.

Druhý návrh využívá pohodlný přístup k vodě z Mlýnského potoka, z břehu by vznikl prostor pro setkávání a relaxaci u vody.

Na etapy

Plocha mezi Dlouhou ulicí a Mlýnským potokem byla v minulosti oseta zemědělskými plodinami. S tím, že na místě vznikne park, počítal územní plán desítky let. Poté, co byla aktualizována takzvaná prověřovací studie už má město dva návrhy na park se zapojením přírodního vodního prvku.

„Díky využití Mlýnského potoka bude Park na Dlouhé jedinečný v kontextu celého města. V Olomouci se totiž jinde nenachází parkově upravená plocha, která by umožňovala přímý kontakt s vodou,“ řekl primátor Miroslav Žbánek.

Práce by pak měly probíhat ve dvou etapách, nejdříve na zatravněné ploše mezi Dlouhou ulicí a Mlýnským potokem a později na pravém břehu Mlýnského potoka, kde by měla vést nová stezka.

„Ve druhé etapě, po dohodě s Univerzitou Palackého, která zde vlastní pozemky, pak chceme dořešit zbytek území. Na realizaci parku bychom rádi využili dotaci,“ dodal primátor s tím, že žádost by mohla být podaná z Operačního programu životní prostředí 2021 až 2027.

Stezky a hřiště

Volná plocha u meandru Mlýnského potoka je podle odborníků z útvaru hlavního architekta pro další využití nejlepší také proto, že je dostatečně vzdálená od frekventované Dlouhé ulice.

„V těchto místech proto v obou variantách počítáme s využitím elementu vody a vytvořením hlavních pobytových a rekreačních ploch. Tuto nejatraktivnější část území studie zvýrazňuje jemnými terénními modelacemi, navrženy jsou stezky pro pěší a cyklisty a také dětské a workoutové hřiště,“ popsala vedoucí útvaru hlavního architekta Jana Křenková.

Zájemci, kteří se chtějí dozvědět podrobnosti o obou variantách budoucího parku a vyjádřit se k návrhům mohou využít online prezentaci. Odkaz na videokonferenci, která proběhne v úterý 15. června od 17 hodin, najdete zde.