Odstraněny byly staré a zbytečně rozlehlé zpevněné plochy. Část prostranství je nyní zatravněna a osazena novými okrasnými keři a květinami. Úpravy přišly na přibližně 3,5 milionu korun, prostor se díky nim podařilo lépe zakomponovat do přilehlého parku.

Pomník je jedním z prvních památníků osvobození postavených v Československu po druhé světové válce. Je zapsaný na seznam nemovitých kulturních památek. Byl slavnostně odhalen již v červenci 1945, autorem je Jaroslav Kovář mladší. Novodobé úpravy provedené v 70. letech projektoval architekt Zdeněk Štefka. 

Pohled na alej od baziliky na Svatém Kopečku
Místo lávky masivní most? Východní tangentu může zdržet nové křížení s alejí

Oslavy Dne vítězství v Olomouci

Středa 8. května

9.00 Olomouc – Řepčín

10.00 Čechovy sady – Havlíčkova ulice

11.00 Ústřední hřbitov – Olomouc – Neředín (Pietní akt proběhne nejprve na vojenském pohřebišti Rudé armády, poté u památníku odboje, u památníku letců a na pohřebišti amerických vojáků)

Zdroj: www.olomouc.eu