Ústav totiž památku odmítl v rámci církevních restitucí vydat Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, známějšímu jako Německý řád. Jeho vikář Metoděj Hofman už připravuje podklady pro podání žaloby.

Ústav jako jeden z důvodů odmítnutí vydání jedné z nejvýznamnějších památek v Olomouckém kraji uvádí, že hrad byl vyvlastněný na základě Benešových dekretů. Proto se na něj současný zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi nevztahuje.

„Požadované věci také nepatřily podle našich závěrů do původního majetku žadatele a podmínky pro vydání tak nebyly splněny," uvádí další odůvodnění Simona Juračková z NPÚ.

Dále památkáři namítají, že řád neprokázal, že by byla nemovitost využívaná v rozhodném období, tedy od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, pro duchovní či pastorační účely, tak jak to vyžaduje zákon.

Řád: Konfiskace nikdy nenastala

Hrad BouzovVeškeré argumenty a stanovisko památkářů připadají vikáři Německého řádu Metoději Hofmanovi úsměvné.

„Nepřekvapili nás, čekali jsme jen, s čím budou argumentovat," sdělil Olomouckému deníku.

Podle jeho slov NPÚ žádost zamítl, aniž by přesvědčivě uvedl proč.

„Vůbec se nezabýval prokázáním skutečnosti, že by byla památka konfiskovaná. Ničím to nepodložili a naopak pominuli námi dodané důkazy, že v případě hradu Bouzova konfiskace nikdy nenastala," sdělil Metoděj Hofman.

S tím, že spor skončí u soudu, počítal řád už v minulosti. Podle zákona mají na podání žaloby církve tři roky.

„Připravujeme se na tento krok. V jakém časovém horizontu podáme žalobu, ještě nevíme, protože to budeme teprve konzultovat i s ostatními řády, které mají stejný problém," podotkl vikář Hofman.

Obec: Současný stav nám vyhovuje

Informace o zamítnutí vydání vyhledávaného turistického cíle nepřekvapila ani starostu Bouzova Zdeňka Foltýna.

„Stav, který platí dnes, nám vyhovuje. Se správou hradu bez problému komunikujeme a spolupracujeme. Otázkou je, jak by to vypadalo v případě převodu," sdělil Zdeněk Foltýn.

Nyní je obecní úřad v roli nestranného pozorovatele. Samo vedení obce přitom má zkušenost se soudním procesem, který vedlo s Německým řádem kvůli získání necelých dvou tisíc hektarů lesů.

„Soudili jsme se skoro deset let. Nakonec jsme je získali my," připomněl starosta Bouzova.

VÍCE: Nechci, aby sem přišli Němci! Spor o hrad Bouzov rozdělil