Podle zveřejněného stanoviska olomouckých památkářů je zde takováto budova v příkrém rozporu se zájmy státní památkové péče.

Odmítavý postoj ke stavbě podporují i posudkem Akademie věd poukazující na diskutabilní architektonickou kvalitu návrhu podoby obytné věže.

Investor nové čtvrti Šantovka, jejíž má být plánovaný "mrakodrap" součástí, vyjádření památkářů nepovažuje za odborné, nezaujaté stanovisko a s jeho argumenty nesouhlasí.

Hlavním argumentem památkového ústavu je, že uskutečněná stavba by zásadně a nevratně poškodila chráněné historické jádro prohlášené za Městskou památkovou rezervaci Olomouc.

„Svou výškou navržená stavba zcela mění (ničí) panorama historického jádra města a uplatnění hlavních městských dominant (dóm sv. Václava, kostel sv. Michala, kostel Panny Marie Sněžné, věž objektu radnice, soubor barokních kašen a sloupů v Olomouci ad.) uplatňující se v bližších i dálkových pohledech. Nepříznivě tak ovlivňuje celkový výraz a charakter Městské památkové rezervace Olomouc a jejího okolí," uvádí ve zprávě František Chupík, ředitel olomouckého pracoviště NPÚ.

Poukazuje také na to, že stavba je rovněž v rozporu hned s několika zásadními dokumenty vydanými například Olomouckým krajem či ministerstvem kultury.

Akademie: Architektura věže není na nejvyšší úrovni

Památkáři nyní drží v ruce také posouzení architektonické hodnoty projektu Šantovka Tower ze strany Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

„V tomto posouzení nebylo prokázáno architektonické řešení na nejvyšší úrovni soudobé architektury v evropském i světovém měřítku," shrnul František Chupík.

Zprávu vypracoval Rostislav Švácha, uznávaný historik, teoretik umění a architektury a jeden z iniciátorů protestů proti výškovým stavbám v Olomouci ve sdružení Za Krásnou Olomouc.

Celé znění dokumentu a tisková zpráva je k dispozici na webu Národního památkového ústavu.

Investor: Zaměstnanci NPÚ proti stavbě veřejně demonstrují

Na přípravě stavby se tím ale nic nemění. „Orgán památkové péče stanovisko NPÚ obdržel a věcí se bude dále zabývat. Posuzování projektu běží v souladu se zákonem 
o státní památkové péči," řekla mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Podle Juraje Aláče, tiskového mluvčího projektu Šantovka, investory stavby olomoučtí památkáři nepřekvapili.

„Tisková zpráva olomouckých památkářů nás nepřekvapuje, nemá však nic společného s odborným, natož pak objektivním stanoviskem. S argumenty, které používá, nesouhlasíme. Proti stavbě Šantovka Tower se ústav postavil daleko dříve, než měl v rukou jakoukoli dokumentaci," uvedl Aláč.

„Někteří zaměstnanci památkového ústavu veřejně i anonymně stavbu napadají v různých formátech internetových diskusí a s transparenty proti stavbě se ukazují na veřejných akcích. Potom nelze od ústavu čekat jiné než podjaté stanovisko," reagoval mluvčí projektu Šantovka.