Tramvajový provoz se do Palackého ulice vrátil po náročné obnově výhybek už 18. srpna, pro motoristy však byla ulice kvůli opravám vozovky nadále neprůjezdná.

Původně se s uzavírkou počítalo až do 30. srpna. Stavební firma však práce dokončila dříve. Kolaudace v Palackého ulici tak proběhla už v pátek 23. srpna.

„Dopadla úspěšně, všechno je v pořádku a uzavírka křižovatky může skončit o týden dřív. Chci poděkovat stavební firmě i pracovníkům odboru dopravy a územního rozvoje za dobrou práci,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Martin Major.

Oprava výhybek na náměstí Hrdinů a vozovky v Palackého ulici probíhala od konce června a vyžádala si uzavírku Palackého ulice v křižovatce s ulicemi Legionářská, 8. května a třídou Svobody.

„Byly vyměněny dvě dvojité trojsměrné výhybky včetně křížení a výhybkových přípojů. Ve vyměněných částech jsou osazeny nové výhybkové přestavníky včetně elektrického ohřevu výhybek,“ popsala mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

Zároveň proběhla kompletní výměna kolejového svršku, který je nyní položen na antivibrační rohož. Ta snižuje vibrace přenášející se na okolní objekty.

„Kolejnice jsou nově opatřeny pryžovými bokovnicemi pro snížení vibrací a hluku z tramvajové dopravy. Náklady na opravu kolejového křížení dosáhly 19 milionů korun,“ dodala Martina Krčová.

Ve špatném technickém stavu už byla také komunikace.

„Zejména část původní dlážděné vozovky již nevyhovovala aktuálnímu dopravnímu zatížení. Časté předlážďování prodlužovalo životnost povrchu jen krátkodobě,“ zdůvodnil nutnost rozsáhlejších oprav Martin Major.

Nejdříve prošlo opravou rozvětvení tramvajové trati, pak v Palackého ulici následovala obnova komunikace a chodníků v části od křižovatky až po tramvajové ostrůvky. Kromě nového povrchu jsou tam také nainstalované obrubníkové uliční vpustě pro odvádění povrchové vody z vozovky, které zároveň snižují hluk z dopravního provozu. Práce měly být kompletně hotové až 30. srpna, ale stavební firmě se je podařilo dokončit o týden dříve.