Rada města již schválila územní studii Rekonstrukce ulic Palackého, Litovelská a třídy Míru, kde dopravní podnik potřebuje zrekonstruovat tramvajovou trať s bezbariérovou úpravou pro cestující.

„Studie řeší celé uličních profily a optimalizuje soužití všech druhů dopravy na této významné radiále,“ informoval po jednání rady náměstek primátora Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Dojde například k zlepšení podmínek pro hromadnou dopravu. Zastávky budou komfortnější a zčásti umístěné jinak.

Budova Namiro v Palackého ulici v Olomouci
Olomouc kupuje Namiro za 400 milionů. Úvěr si bere i kvůli areálu pošty Ladova

Zastávky, přechody, cyklopásy

Zastávku autobusů U Zlaté koule navrhuje studie přesunout před Namiro, tramvajová zastávka na Šibeníku v Litovelské ulici by zase měla být posunuta ke křižovatce s ulicí Před Lipami.

U tramvajové zastávky Nádraží město studie počítá s přizvednutím jízdních pruhů pro auta do výšky nástupního ostrůvku a oddělení sloupky.

„Přechody budou bezpečnější, po celé délce povede obousměrná cyklotrasa,“ vyjmenovával Pejpek.

Olomoučtí radní se na úterním zasedání shodli v tom, že město bude s majitelem budovy tržnice Pavlem Širokým jednat o podmínkách prodeje.
Zchátralou budovu tržnice chce koupit olomoucká radnice. Má plán na využití

Po celé komunikaci (od Pražské po navrhovanou pěší zónu v Palackého, kde bude smíšený provoz s pěšími) dopřává schválená studie cyklistům samostatné jednosměrné pásy. S výjimkou v místě křížení s železniční tratí a u zastávky Nádraží město, kde je nejužší místo a cyklisté podle autorů studie pojedou v hlavním dopravním prostoru.

Pěší zóna s širokými chodníky

Zásadní proměna čeká ulici Palackého, kde dojde k výraznému dopravnímu zklidnění a převedení průtahu silnice II. třídy do Hynaisovy.

Mezi náměstím Národních hrdinů a ulicí Pöttingova navrhují urbanisté pěší zónu, do které bude umožněn vjezd pouze dopravní obsluze a veřejné dopravě.

Místo stávajících jízdních pruhů pro vozidla navrhují široké chodníky a na jedné straně stromořadí listnáčů, které by poskytly chybějící stín v letních měsících.


Nahrává se anketa ...

Náklady? 900 milionů

Schválená studie, která již prošla projednáním s dotčenými orgány a veřejností, řeší také rekonstrukcí inženýrských sítí, retenci vody, ale pamatuje i na zeleň. Konkrétně v Litovelské by podle návrhu mělo po obou stranách ulice růst stromořadí.

Nárožní činžovní dům Palackého 20 v Olomouci. Vlastník dokončuje rozsáhlé opravy v interiérech objektu.
Ostudy Olomouce: Dům v Palackého už prochází opravou, interiéry vás překvapí

„V příštím roce začne projekční příprava, velkým úkolem bude zajistit financování,“ sdělil náměstek Pejpek.

Celkové náklady na komplexní rekonstrukci kilometrového úseku činí podle předběžných odhadů necelých 900 milionů korun.

„Nebude to jednoduché, ale je to nutné udělat minimálně z pohledu rekonstrukce tramvajové trati,“ dodal během představení studie veřejnosti vloni v říjnu náměstek primátora.

Brněnská ulice v Olomouci. V plánu na rok 2024 je modernizace tramvajové trati, rekonstrukce podchodu a také úprava křižovatek v navazující Hraniční ulici. Ilustrační foto
Trať v Brněnské i cyklostezka do Topolan. Kde bude Olomouc investovat