Statistiky ukazují, že moc velkéne. FNO za více než deset let prohrála dvě kauzy. Řada rozepří totiž podle jejího vedení pramení ze špatné komunikace mezi personálem a nemocným. Iproto se nyní rozhodla zřídit vnemocnici funkci ombudsmana.

„Vtěchto devíti sporech jsou ve všech případech pacienti přesvědčeni, že daný lékařský zákrok nebyl proveden vsouladu slékařskými standardy, a vjeho důsledku došlo kpoškození zdraví. Některé se přitom táhnou pět ivíce let,“ uvedl mluvčí FNO Egon Havrlant. Částky, okteré se pacienti soudili a doposud soudí, jsou desetitisícové, ale istatisícové. Vjedné kauze jde dokonce vsoučtu odva milionykorun.

Zda skutečně lékař pochybil, zda pacient má nárok na odškodnění a vjaké výši, otom rozhoduje soud. Jak jsou pacienti úspěšní? Soudci od počátku 90.let nařídili FNO zaplatit náhradu škody na zdraví pouze ve dvou případech. Největší doposud vyplacená suma přesáhla tři sta tisíc korun.

„Šlo onáročnou operaci vrozené vady loketního kloubu, kdy při zákroku došlo upacientky knechtěnému poranění nervu,“ popsal mluvčí. Vkauze zroku 2002nemocnice nakonec zaplatila 330tisíc korun. „Vdruhém případě se jednalo oneúspěšnou operaci klenby a vybočeného palce dolní končetiny, která byla provedena vroce 1998,“ vzpomněl mluvčí druhý případ. Vněm vyplatila odškodnění padesát tisíckorun.

Počty případů, kdy pacienti podávají žalobu na nemocnici, se vposledních deseti letech podle Havrlanta výrazněji nezvyšují, ale spíše se pohybují na stejné úrovni. Ročně nemocnici „přibudou“ zhruba dvě nové žaloby.

„Vpřípadě, že se prokáže pochybení lékaře, podílí se na náhradě škody vsouladu spříslušnými ustanoveními Zákoníku práce,“ sdělil Havrlant. Nemocnice se vněkterých případech rovněž snaží vyjít vstříc pacientům a navrhne mimosoudní řešení. „Za takové situace je pacient odškodněn zpojištění uzavřeného nemocnicí pro takové případy,“ dodal mluvčí.

Protože zkušenosti izpředchozích, pacienty prohraných, kauz podle nemocnice ukázaly na to, že řada rozepří pramení zváznoucí komunikace, rozhodla ozřízení pozice ombudsmana. Ten začal vnemocnici pracovat odúnora.

„Velká část problémů mezi pacientem a zdravotnickým personálem vzniká vinou špatné komunikace. Těmto zbytečným nedorozuměním chceme předcházet,“ poznamenal Havrlant.

Nemocnice vtéto souvislosti taky přichystala pro personál několik seminářů zaměřených právě na komunikaci spacientem.