Co se týče přenosu nebezpečných kovů v?odpadech, nejvíce z Olomouce, tedy 354 tun toluenu, vypouští Farmak. K situaci kolem teplárny se vyjádřil Milan Wagner, mluvčí firmy Dalkia, která olomouckou společnost vlastní.

„Je to dáno tím, že loni se o dvanáct procent zvedla výroba elektřiny. Za Olomoucký kraj se i tak situace zlepšila, máme asi o 82 tisíc tun emisí méně. Výrazně jsme například snížili fluor,“ řekl Wagner.

V minulosti již firma zavedla opatření ke snížení emisí, příští rok tak prý budou výsledky ještě nižší.

„V roce 1999 jsme investovali asi dvě miliardy korun do nových technologií, fluidních kotlů na spalování, které zajišťují menší únik látek do ovzduší. Už nyní víme, že letos vyrobíme elektřiny méně než loni, tím pádem bude i méně emisí. Také ještě letos začneme vyrábět více elektřiny na bázi biomasy, což je pro životní prostředí šetrnější,“ dodal Wagner.

I když teplárna znečišťuje ovzduší nejvíce, podle údajů Integrovaného registru množství škodlivých látek v?ovzduší od roku 2004 klesá – největší pokles nastal zejména v roce 2006 ve srovnání s rokem 2005.

„V posledním období se sice situace nepatrně zhoršila, rozhodně však olomoucké teplárny už nefigurují v předních pozicích znečišťovatelů v České republice. Největšími jsou zejména elektrárny Čezu a?hutní podnik v Ostravě. Ten produkuje deset milionů tun oxidu uhličitého,“ řekl Jan Maršák z oddělení změny klimatu ministerstva životního prostředí.

Integrovaný registr znečištění zřídilo ministerstvo životního prostředí, aby informovalo veřejnost o množství nebezpečných látek v ovzduší, vodě, půdách a odpadech.

„Účelem registru není sankce. Podniky musí dodržovat určitý nastavený ohlašovací práh daný nařízeními evropského společenství. Pokud ho překročí, hlásí nám to. Zveřejnění je má přimět k omezení emisí. Nejčastějším důvodem k navýšení emisí je právě vyšší výroba elektřiny, kvůli čemuž i celostátně stoupá produkce skleníkových plynů. Úniky oxidu uhličitého z roku 2006 na rok 2007 stouply o čtyři miliony tun, je však potřeba dívat se na situaci z dlouhodobějšího hlediska,“ informoval z ministerstva Jan Maršák.

Co se týče přenosu nebezpečných kovů v odpadech, nejvíce z Olomouce, tedy 354 tun toluenu, vypouští Farmak. Tyto zbytky však předává oprávněné osobě na likvidaci.

„Odpady třídíme na využitelné a nevyužitelné. Využitelné prodáváme odpadářské firmě, poté se z toho dá vyrobit opět čistý toluen. Nevyužitelné vozíme do spalovny nebezpečného odpadu,“ uvedla Marie Davidová, vedoucí odboru ekologie a havarijní prevence olomouckého Farmaku.

Z Olomouckého kraje podalo hlášení do registru 79 provozoven. Mezi čtyři největší znečišťovatele ovzduší v kraji patří teplárny v Olomouci a Přerově, Vápenka Vitošov a?cementárna v Hranicích.

Česká inspekce životního prostředí prověřuje podniky, které hlášení nepodaly, a poté je patřičně pokutuje. V Olomouci zatím nemá výsledky kontrol nehlášených podniků za rok 2007.