„V růstu cen vodného a stočného na rok 2023 se ještě zásadněji než v předchozím roce projevil výrazný nárůst cen vstupů vlivem vysoké inflace. Týká se především nákupu energií, služeb, materiálu, pohonných hmot, chemických prostředků a uložení odpadů,“ vysvětlil zdražení ředitel společnosti Antonín Kostrůnek

Společnost, která zajišťuje vodohospodářské služby pro 28 tisíc obyvatel Olomoucka, od nového roku zavádí takzvanou regionální cenu vodného a stočného, a to pro města Šternberk a Štěpánov a obce Babice, Lužice, Hlásnice, Mladějovice, Komárov, Řídeč a Liboš. Odběr zde představuje 90 procent z celkového množství prodané vody.

„Z důvodu specifických podmínek nebyly do regionální ceny zahrnuty obce Újezd, Dlouhá Loučka, Paseka a Šumvald,“ informoval Kostrůnek.

Regionální cenu od ledna zvedá VHS Sitka odběratelům ve Šternberku, Babicích, Lužicích a Hlásnici celkově o 12 procent – vodné o 5,50 Kč a stočné o 4,40 Kč.

„Jelikož cena v obcích zahrnutých nově do regionální ceny byla dosud nižší než ve výše uvedených, je nárůst cen vodného a stočného na rok 2023 bohužel výraznější, v následujících letech již bude vyrovnaný,“ poukázal ředitel.

Pro Mladějovice, Komárov a Řídeč se od nového roku zvyšuje vodné o 6,05 Kč a stočné o 9,90 Kč. Celkově se jedná o nárůst cen o 21,5 procenta. Pro odběratele v obcích Štěpánov a Liboš se cena vodného nezvyšuje, ale stočné vzroste o 12,10 Kč, celkově se jedná o nárůst cen o 15,5 procenta.

Pro Újezd je stanoveno zvýšení ceny vodného o 9,90 Kč a stočného o 7,15 Kč, celkově se jedná o meziroční nárůst o 22 procenta. K nejvyššímu navýšení ceny vodného dojde v Pasece, a to o 14,30 Kč, což je vzrůst o 27,5 procenta.

„V Pasece nakupujeme vodu od Moravské vodárenské, zde si vodu nevyrábíme sami, stejný případ se týká Újezda, kde je vodné taky vysoké. U Paseky je však zásadním problémem vodovod, který je ve velmi špatném technickém stavu. Je vysoce poruchový, s velkými ztrátami vody – až 40 procent vody jde do země. Máme zde spoustu havarijních zásahů a tím pádem i vysokých provozních nákladů. Proto je cena vody v Pasece tak vysoká,“ vysvětlil Antonín Kostrůnek.

close Společnost VHS SITKA zveřejnila ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2023. info Zdroj: VHS SITKA zoom_in Společnost VHS SITKA zveřejnila ceny vodného a stočného platné od 1. ledna 2023.

Vodovod v Pasece je ze 70. let minulého století a patří obci, která se postupně snaží potrubí vyměňovat.

Pro Dlouhou Loučku je stanoveno zvýšení ceny stočného o 9,35 Kč, což je nárůst o 29 procenta. Pro Šumvald dělá zvýšení ceny stočného 1,10 Kč, což je nárůst ceny o čtyři procenta.

Nárůst o 13 procent

Společnost Moravská vodárenská zveřejnila ceník vodného a stočného pro rok 2023 ve středu. Cena za kubík domácnostem vzroste o 13,1 procenta na 107,15 Kč, včetně DPH. Měsíční náklady čtyřčlenné rodiny se při průměrné denní spotřebně vody na obyvatele, která byla vloni 97 litrů, zvednou o 146 korun.

Od 1. ledna 2023 bude Moravská vodárenská uplatňovat cenu vodného ve výši 50,18 Kč za metr krychlový a stočného ve výši 56,97 Kč za metr krychlový.

Průměrná denní spotřeba pitné vody na obyvatele olomouckého regionu v roce 2021 byla 97 litrů.

„Pokud cena v roce 2023 vzroste o 13,1 procenta, cena za metr krychlový by stoupla proti letošku o 12,38 koruny. Čtyřčlenné domácnosti se tak změní měsíční náklady o 146 korun a roční o 1 754 korun,“ informovala Markéta Bártová.