Ministerstvo vrátilo těžařské společnosti Agir dokumentaci k přepracování a doplnění vlivů těžby na životní prostředí a zdroje podzemních vod pro celý region.

Švýcarská společnost Agir oznámila záměr na těžbu vápence ve Hvozdečku, které patří pod obec Bouzov, už v říjnu 2004. Tehdy také začal proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, takzvaná EIA.

Veřejné projednávání záměru se zdejšími obcemi, obyvateli a občanskými sdruženími se uskutečnilo letos v květnu. V říjnu však ministerstvo životního prostředí zjistilo, že závěrečné stanovisko nemůže vydat.

„Postup v procesu EIA byl chybný. Záměr se dosud posuzoval pouze jako stanovení dobývacího prostoru bez hornické činnosti a postrádal vlivy samotné těžby na životní prostředí, Javoříčsko-mladečský kras a na podzemní vody v regionu. Dokumentaci jsme vrátili k dopracování, protože z ní není možné objektivně vyhodnotit vlivy těžby vysokoprocentních vápenců na životní prostředí,“ sdělila Jaroslava Honová z ministerstva životního prostředí.

Zástupce těžařské společnosti Karel Novotný potvrdil, že se celý posuzovací proces potáhne ještě dlouho.

„Momentálně se zabýváme dopracováním dokumentace podle požadavků ministerstva životního prostředí. Současně jednáme s dotčenými obcemi a tamními občanskými sdruženími. Do dokumentace zapracujeme i připomínky a požadavky, které občané vznášeli během veřejného projednávání záměru,“ sdělil Novotný.

Obec Bouzov, pod kterou Hvozdečko patří, však se zahájením těžby stále nesouhlasí.

„Stejný postoj zastává také sousední Luká a její místní část Střemeníčko. Vznikla tam občanská sdružení, která proti těžbě protestují. Obávají se zhoršení životního prostředí, zátěže místních komunikací těžkou nákladní dopravou i možného zasažení podzemních zdrojů pitné vody, které zásobují celý region,“ uvedl bouzovský starosta Zdeněk Foltýn (nez.).

Občanské sdružení z Hvozdečka poukazuje na to, že těžba přinese i další negativní vlivy.

„Nevratně se naruší zdejší krásná krajina, v kopci by vznikla obrovská díra. Lidé by žili v prachu a hluku z nákladních automobilů. Ani ekonomický přínos pro obce není nijak zajímavý. S těžbou vápence proto nemůžeme souhlasit,“ řekl předseda občanského sdružení z Hvozdečka Martin Koukal.

Společnost Agir počítá ve Hvozdečku s těžbou po dobu nejméně padesáti let. Navržený dobývací prostor by měl mít rozlohu 8,3 hektaru, roční těžba se má pohybovat kolem 40 tisíc tun vysokoprocentního vápence.