Zatím úsek od soutoku Moravy s Mlýnským potokem nad mostem ve Velkomoravské ulici po železniční most na trati na Prostějov příliš útulný není, za čtvrt roku by to však mělo být jinak.

Současné práce navazují na první etapu u plynárny poblíž Wittgensteinovy ulice z roku 2007.

„Nyní budovaná etapa by měla být dokončena letos v říjnu, alespoň vše tomu zatím nasvědčuje. Finišovaly práce na opěrných zdech na Nových Sadech, pracovalo se na levém i pravém břehu," připomněl mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jiří Macík.

Do konce září vznikne na pravém břehu stezka pro cyklisty. Aby mohli bezpečně podjet pod mostem přes Velkomoravskou, dělníci sníží a upraví terén.

„Firma, kterou vybralo město a buduje tramvajovou trať, pak zhotoví definitivní povrchy," dodal Macík.

Zdroj: Youtube

Příroda, nikoliv park

Co se týče podoby břehů i nově vytvořeného ostrova, budou mít přírodní charakter.

„Nepůjde o žádnou parkovou úpravu. Ostrov je stále předmětem diskusí, někteří jej považují za zbytečnost, jiným se líbí. Protipovodňová ochrana nicméně Olomoučanům nabídne zajímavé pohledy i přístupy k vodě," zhodnotil vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Doplnil, že na přesně vyznačených místech zůstane možnost pohybu psů bez vodítka. Níže po toku už totiž začíná myslivecká honitba.

Jako další stavby proti rozvodněné Moravě se plánují úpravy nad soutokem s Mlýnským potokem k mostu v Komenského ulici. Začít se má příští nebo přespříští rok, s dokončením Povodí Moravy počítá v roce 2018. Ochrana severní části města je ve výhledu na rok 2020.