„Zkontrolovali jsme prodejce na výstavišti a v okolí. Jednalo se o občerstvení a stánky se spotřebním zbožím, například textil nebo hračky,“ uvedla vedoucí oddělení kontroly Inspektorátu České obchodní inspekce pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj Daša Smolková.

Nejčastějšími zjištěnými nedostatky bylo nesprávné účtování, nedodržení deklarované hmotnosti a také používání měřidla bez úředního ověření.

„Ve dvou případech chyběly informace o způsobu použití zboží,“ doplnila Smolková.

Hned na místě udělili kontroloři pokuty – celkem osm a půl tisíce korun.

„Pěti prodávajícím byla dána pokuta příkazem na místě, dále jsme udělili dvě blokové pokuty ve výši tisíc korun,“ vypočítala Smolková s tím, že inspektoři také zakázali prodávat dvacet tři kusů zboží v hodnotě 6096 korun, které neodpovídá požadavkům zvláštních právních předpisů.

V případě jedné z provozoven pak bylo zahájeno správní řízení.

Flora není jedinou akcí, kterou se inspekce zaměřila.

„V poslední době jsme kontrolovali například velikonoční trhy a pravidelně namátkově sledujeme služby spojené s kulturními památkami, určitě se v této sezóně objevíme i na různých větších akcích na Olomoucku,“ uvedla šéfka inspektorů.

Podle mluvčí České obchodní inspekce by měli být lidé především sami ostražití a dávat si pozor, jestli je prodejci nešidí. Pokud se nedaří vyřešit problém běžnou cestou, mohou se obrátit na inspekci.

„Nejlepší způsob je přes e-podatelnu na našich internetových stránkách. Omezené kapacity nám nedovoluji zkontrolovat všechno, proto mohou tato podání pomoci. Každý rok jich chodí asi o třicet procent víc. Spotřebiteli se také snažíme pomoci přímou radou nebo ho nasměrujeme na správnou instituci,“ sdělila mluvčí České obchodní inspekce Kamila Juhaňáková.

Karel Páral