Pítko vedle Arionovy kašny se slavnostně uvede do provozu ve středu 6. září v 17 hodin za účasti jeho autora sochaře Ivana Theimera. V současné době se kompletují jednotlivé části.

Pítka budou mít hlavní nosné části z mramoru a zakončené budou bronzovými hlavicemi.

„Zatímco mramorové podstavce budou mít šedookrovou načervenalou barvu, o patinování technologických částí ještě není zcela rozhodnuto. Podoba jejich bronzu bude možná stejná jako u zábradlí Arionovy kašny," naznačil Miroslav Petřík, ředitel Technických služeb města Olomouce, které zajišťují umístění pítek na historická náměstí.S umístěním pítek na obě náměstí počítalo město už před lety.

„Jsem rád, že po letech naplníme očekávání řady Olomoučanů a návštěvníků města, kteří po takovém zdroji pitné vody v centru města volají,“ sdělil investiční náměstek Filip Žáček.

Náklady na zhotovení pítek, napojení na přívod vody a kanalizaci jsou zhruba dva miliony.