Nový orientační systém zahrnuje jak směrovky v centru města a na Svatém Kopečku, tak uvítací tabule při vjezdu a výjezdu z města, light boxy s mapou a dopravní značky, které odkazují u silnic na turistické cíle.

Právě směrovky v v centru města však podle reakcí Olomoučanů neplní tak úplně základní funkci orientačního systému.

„Všiml jsem si, že některé šipky jsou špatně nasměrované. Taky jsou některé schované za rohem a na divných místech. Třeba u parkoviště u letadla jsou umístěné za plakátovací tabulí tak, že nejsou z parkoviště vůbec vidět,“ řekl například Martin Koláček z Olomouce.

Sama radnice nebyla s instalací systému úplně spokojená.

„V několika případech byly zjištěny určité nedostatky. Podle ujištění odboru investic je měl zhotovitel odstranit. Celá situace mne pochopitelně netěší a osobně mě intenzivně dráždí, nicméně věřím, že po těchto porodních bolestech bude orientační systém konečně sloužit ke spokojenosti návštěvníků,“ reagoval náměstek primátora Jan Holpuch.

Úředníci společně s projektantem dodavatelské firmy všechny šipky ve městě obešli a následně je pak pracovníci společnosti opravili.

„Setkali i s tím, že některé sloupky stály přímo u budovy a zároveň na ni ukazovaly, například v Denisově ulici. To jsme také vyřešili," uvedl Milan Novotný z oddělení investic magistrátu města.

Omezený výběr umístění šipek

Lidé mají i výhrady proti umístění některých směrovek. Jsou prý lehce přehlédnutelných či na "divných" místech. Radnice se však brání, že při výběru vhodných míst mělo omezenou volbu.

„Snažili jsme se, aby byly sloupky na pozemcích města, jinak bychom museli platit pronájem. Museli jsme komunikovat i s odborem dopravy, aby nebránily dopravním značkám. Také jsme museli vzít v potaz technické hledisko, aby šly sloupky zabudovat,“ popsal Josef Línek, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací.

Uvítací tabule mají zpoždění

Součástí orientačního města jsou i velké uvítací a "loučící" tabule na hlavních příjezdech a odjezdech města. Jejich instalace se však zkomplikovala.

„Nyní ještě čekáme na vyjádření rady města. Krajský úřad totiž vydal nařízení s ohledem na bezpečnost řidičů, že před každou cedulí musejí být svodidla, což zvedlo náklady o více než milion. Hledáme teď i jiné možnosti. Kdy to bude, však nemůžu předvídat,“

Nový orientační systém a jeho podobu provázely také dohady radnice s památkáři o barvě sloupků, na kterých směrovky drží. Památkáři totiž požadovali, aby byly šedé, radnice prosazovala barvu červenou. Nakonec však město památkáře přesvědčilo.

Magistrát nechal nový orientační systém osadit po pěti letech slibů, původně měly šipky pomáhat turistům už letošní turistickou sezonu, ale kvůli opakovanému výběrovému řízení se začaly objevovat až na začátku září.