Nejspíše tak chtějí upozornit na žalostný a zdevastovaný stav unikátní kulturní památky, která připomíná téměř dvanáct set padlých jugoslávských vojínů v první světové válce.

Na rekonstrukci čeká stavba dlouhá léta. Žádný ze států bývalé Jugoslávie, které památník patřil, se k němu totiž nehlásí. Do opravy nemůže kvůli legislativě investovat ani město.

Velký bílý transparent s modrým nápisem Opravte mě se objevil na památníku v Bezručových sadech na začátku tohoto týdne. Visí před vchodem do mauzolea tak, aby si jej všimli všichni, kdo jdou kolem.

„Docela takovou aktivitu vítám. Líbí se mi, že někdo upozornil na jeho katastrofální stav. Když jsem se byla podívat naposledy uvnitř, přežívali tam bezdomovci, káleli a močili tam. Byl plný odpadků. Alespoň, že se dovnitř už nedá dostat,“ popsala třicetiletá Marcela Koutná z Olomouce.

Unikátní stavba tak jednu dobu měla zcela jiný účel, než pro který byla v roce 1926 podle návrhu olomouckého architekta Huberta Austa postavená. 

close Jihoslovanské mauzoleum v Bezručových sadech s výmluvným transparentem zoom_in

Ostatky dvou tisíc vojáků

Neoklasicistní objekt totiž střeží pozůstatky 1188 jugoslávských vojáků, kteří zemřeli během první světové války na Moravě, a připomíná jejich památku. Podle předsedy občanského sdružení Za krásnou Olomouc Alexandra Jeništy by proto místo mělo vypadat důstojně.

„Je ostuda, v jakém stavu památník je. Transparent není aktivitou našeho sdružení, ale s jeho významem se ztotožňujeme. Mělo by se s tím něco udělat. Je jen výmluva, že se neví, komu vlastně patří,“ podotkl Alexandr Jeništa.

Právě nevyřešené majetkoprávní vztahy už dlouhá léta rekonstrukci mauzolea brzdí. Vlastníkem byla totiž Jugoslávská federace. Po jejím rozpadu není dodnes jasné, kdo by se měl o kulturní památku starat.

PODÍVEJTE SE DOVNITŘ MAUZOLEA

Po Srbech se o památník zajímali Slovinci

Jednu dobu se o vlastnictví ucházela Srbská republika, nyní iniciativu při řešení majetkoprávních vztahů převzala Slovinská republika.

„Při návštěvě Olomouce loni v říjnu slovinská velvyslankyně Smiljana Knez přislíbila, že se pokusí vyjednat vlastnictví památníku. Pak bychom mohli s novým majitelem jednat, jak stavbu opravit. Zatím se nám však ze slovinského velvyslanectví nikdo neozval,“ vysvětlila mluvčí olomoucké radnice Jana Doleželová.

I tak však považují radní zájem Slovinců za posun kupředu.

„Byli bychom rádi, kdyby se vše vyřešilo co nejdříve. Nyní jde o cizí majetek, který nemůžeme jen tak svévolně opravovat. Brání nám v tom česká legislativa, která neumožňuje obcím investovat peníze do cizího majetku,“ objasnil náměstek primátora Martin Major.

Mauzoelum dodnes patří Jugoslávii, ta ale neexistuje

I přesto se však město snaží památník a jeho okolí každoročně udržovat. Opraveným Bezručovým sadům, do kterých se loni investovaly miliony korun, totiž památník na kráse nepřidává.

„V rozumných limitech provádíme drobné opravy, abychom stavbu zachovali v přijatelném stavu. Víc ale v tuto chvíli dělat nemůžeme. Se zástupci bývalých států Jugoslávské federace jsme v kontaktu, nyní je však míč na jejich straně. Musí se mezi sebou domluvit, kdo přijme za mauzoleum zodpovědnost,“ doplnil náměstek.

Mauzoleum chátrá již od konce první republiky. V devadesátých letech vzniklo hned několik studií, které navrhovaly, jak by se dal objekt obnovit. Žádná se však nakonec nerealizovala, protože dodnes je oficiálním vlastníkem objektu Jugoslávská federace.

Historie Jihoslovanského mauzolea

close Bezručovy sady  - Jihoslovanské mauzoleum zoom_in Po první světové válce, když Československo a Jugoslávie uzavřely spojeneckou smlouvu, vznikl v Olomouci Klub přátel Jugoslávie. Každoročně si členové na vojenském hřbitově v Černovíře připomínali jihoslovanské vojáky, kteří padli v první světové válce.

Pietní akce je vedly k myšlence vybudovat mauzoleum pro téměř třináct stovek Jihoslovanů, pohřbených během války na celém území Moravy a Slezska.

Návrh objektu vypracoval olomoucký architekt Hubert Aust. Práce na stavbě památníku v Bezručových sadech začaly v roce 1926. 

Nejprve na místě vyrostl umělý pahorek orámovaný dvojitým schodištěm, a brzy poté neoklasicistní, jedenáct metrů vysoká kaple s kopulí a předsíní podpíraná řadou deseti dórských sloupů.

Jádrem stavby se stala krypta pro třináct stovek rakví, vyzdobená pravoslavnými freskami. Na průčelí stavby se nachází nápis v češtině a srbochorvatštině Věrnost za věrnost – Ljubav za ljubav.

Sochařskou výzdobu vytvořil olomoucký sochař Julius Pelikán. Při slavnostním otevření za hojné účasti olomoucké veřejnosti posvětil kapli tehdejší biskup Gorazd a celé mauzoleum bylo oficiálně věnováno Jihoslovanům se slibem, že město i členové klubu o ně budou pečovat.

Do dvou let pak byl dokončený svoz ostatků jihoslovanských vojáků. Celkem je jich zde pohřbeno 1188. 

S koncem první republiky začalo mauzoleum chátrat. Vandalové několikrát vypáčili vchod do krypty a vyhazovali z rakví ostatky vojáků. Pak byla krypta zazděna. Poškozené jsou nyní i byzantské obrazy, fresky a reliéfy.

Zdroj: spqo.cz

SOUVISEJÍCÍ:

U mauzolea Ljubav za ljubav ve Výpadu hořelo

Mauzoleum ve Výpadu: návštěva Srbů s opravou nepohnula