Lidé si jej budou moci prohlédnout od 14 hodin.

Slavnostní ukončení projektu obnovy interiéru kostela Zvěstování Panny Marie se uskuteční v pátek 25. března od 11 hodin za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera.

Téhož dne zároveň farnost oslaví své patrocinium – slavnost Zvěstování Panny Marie.

„Slavnostní mši svaté v 17 hodin bude předsedat světící biskup Josef Hrdlička. O den později se pak v kostele uskuteční poutní slavnost a setkání manželských párů; mši svatou v 10 hodin bude slavit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík,“ vysvětlil Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého.

„Náš kostel není klasickým poutním místem, propojení pouti s manželskou obnovou se datuje od roku 2000. Spojení Šternberka s únorovou poutí matek a s poutí manželů ale podle mě není náhodné. Naším velkým pokladem je gotická socha Madony něžně držící Ježíška a právě pohled na toto hluboké vzájemné sepětí matky a dítěte, které vyzařuje nádherný pokoj, dává všem poutníkům zakusit krásu: matkám mateřství a manželům úplného odevzdání, a to navzdory všem těžkostem, kterým jsou matky či manželé vystaveni,“ uzavírá šternberský farář Pechal.

Oprava fresek v chrámu Zvětsování Panny Marie ve Šternberku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Fresky v chrámu Zvětsování Panny Marie ve Šternberku. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Barokní krypta chrámu. Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Tři dny plné hudby

Od pátku do neděle nabídne program poutních slavností i několik koncertů.

V pátek odpoledne to bude Stará lovecká hudba a večer koncert vídeňského varhaníka Ernsta Wallyho, v sobotu se představí například Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka a v neděli od 16 hodin bude připravený koncert pro housle a violu členů Moravské filharmonie Jiřího a Marty Sovových a výběr z repertoáru Komorního chrámového sboru Šternberk.

„Rekonstrukce chrámu, který je součástí bývalého augustiniánského kláštera, je podpořena grantem přes jedenadvacet milionů korun z Norských fondů. Dalších dva a půl milionu šternberské farnosti poskytl Olomoucký kraj a milionem a půl přispělo i město Šternberk,“ uvedl koordinátor projektu Marián Marghold ze šternberské farnosti.

Na dofinancování obnovy varhan a restaurování čtyřiceti chrámových lavic bude použit výtěžek veřejné sbírky.

Program slavnostního otevření chrámu:

Pátek 25. března:

* otevření chrámové lodi pro veřejnost 14.00

* odpolední koncert od 15 hodin - Lesní rohy – Stará lovecká hudba
* Večerní koncerty od 19.30
MMag.art Ernst Wally – koncertní varhaník, skladatel a profesor z Vídně, mezinárodně uznávaný umělec
Komorní smíšený sbor ATANEO Palackého univerzity Olomouc

Sobota 26. března

* poutní mše svatá od 10 hodin
* odpolední koncerty od 15 hodin

Koncert pro housle, flétnu a varhany
Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk

Lesní rohy – Stará lovecká hudba

Neděle 27. března

* Poutní mše svatá od 10 hodin

Odpolední koncerty od 16 hodin

Koncert pro housle a violu
Komorní chrámový sbor Šternberk

* vstupné zdarma