Kromě jižní věže trojlodního kostela s unikátním schodištěm připomínajícím dvoušroubovici DNA projdou opravou věhlasné varhany od Michaela Englera z roku 1745, fasáda kostela, včetně kamenných prvků a vitráže.

Hotovo by mělo být na jaře 2020.

Celkové náklady na rozsáhlou rekonstrukci jednoho z nejvýznamnějších pozdně gotických chrámů na Moravě jsou spočítány na 23 milionů korun.