Částečná uzavírka průtahu se týká úseku od křižovatky s místní komunikací Na Výsluní po křižovatku s Hanáckou ulicí. Práce jsou rozděleny na dvě etapy a potrvají do konce října.

„Vždy bude uzavřena celá polovina komunikace a provoz převáděn do protisměru,“ upozornil Jan Peška z ŘSD.

Od středy do 8. října je uzavřena pravá strana průtahu směrem do centra Olomouce.

„Přístup na místní komunikaci Hanácká a Moravská je z ulice Hamerská. Ulice Zahradní a U Pekárny budou obsluhovány přes ulici Hollarova, kde bude zhotoven provizorní vjezd a výjezd přes vyfrézovaný povrch,“ informoval magistrát.

V době pokládky balené směsi budou tyto ulice uzavřeny - práce jsou naplánovány na 4. až 6. října. Autobusová zastávka ČSAD bude obsluhována v původním místě. Zastávky Pekárny budou v provizorních zálivech v blízkosti přechodu pro chodce.

V rámci druhé etapy bude od 9. do 29. října uzavřena levá strana komunikace směrem do centra.

„Přístup na ulici U Solných mlýnů bude zajištěn přes ulici Brunclíkova a Sladkovského. Nákladním automobilům a vozidlům nad 7 tun nebude umožněno levé odbočení k provozovně Hornbachu. Objízdná trasa bude vedena po ulici Brunclíkova a Sladkovského. Autobusové zastávky budou obsluhovány ve stejném režimu jako v první etapě,“ sdělil olomoucký magistrát.

Do ostatních přilehlých areálů, společností, provozoven a nemovitostí, bude příjezd umožněn pouze po individuální domluvě se stavbyvedoucím.