Uzavírka silnice byla původně plánována na pondělí 25. března a úterý 26. března, termín se přesouvá až na květen.

„Kvůli stavebním pracím na jiném místě trati Česká Třebová-Přerov nám totiž nebyla pro termín 25. - 26. března povolena výluka traťových kolejí Olomouc – Grygov. Úplná uzavírka silnice III/03551 v Holické ulici bude probíhat až v termínu od 18. do 19. května,“ sdělil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illias.

Na železničním přejezdu v Holické ulici se budou v rámci pravidelné údržby provádět opravy, které zajistí tzv. normovou geometrickou polohu koleje.

„Dojde k demontáži a snesení přejezdové konstrukce, vyrovnání a podbití obou kolejí automatickou strojní podbíječkou a k opětovné montáži přejezdové konstrukce,“ popsal průběh oprav Marek Illias.