Uzavírka bude začínat za odbočkou na místní část Chořelice a končit na křižovatce v Rozvadovicích.

„Vjezd do Chořelic bude umožněn, čerpací stanici zůstává přístupná a bude v provozu. Vjezd na hřbitov v Litovli bude umožněn dopravní obsluze, cyklostezka pro kola a pěší je bez omezení,“ informuje město Litovel na webových stránkách.

Objízdná trasa pro vozidla do 12 tun povede přes obce Náklo, Střeň a Pňovice. Pro vozidla nad 12 tun bude vedena obousměrně po D 35 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Unčovice až po mimoúrovňovou křižovatku Nasobůrky. Po objízdných trasách budou jezdit také autobusy IDSOK, podrobné informace k výlukovým jízdním řádům cestující najdou na idsok.cz.

Po dokončení opravy silnice z Litovle do Rozvadovic budou práce pokračovat v době od 1. října do 30. listopadu ve směru od křižovatky u Rozvadovic po nájezd na dálnici u Unčovic.