Rada města Olomouce rozhodovala o financování druhé etapy, kdy se opraví interiér i exteriér kaple. Práce si vyžádají více než pět milionů korun.

„Na opravu Mauzolea jihoslovanských vojínů 1. světové války jsme získali dotaci z ministerstva obrany, která činí 2,9 milionu korun,“ uvedl investiční náměstek primátora Filip Žáček.

Druhou část nákladů ve výši zhruba 2 miliony korun bude statutární město hradit ze svých finančních zdrojů.

„V úvahu ale ještě přichází případná dotace z prostředků dalších zdrojů, o které chce město žádat,“ doplnil náměstek Žáček.

Třetí etapa oprav po roce 2019 počítá s rekonstrukcí krypty a restaurováním schránek s ostatky vojáků.

Celkové náklady na opravu po všech třech etapách mají dosáhnout kolem 18 milionů korun.

Vylepší i další pomníky

Postupná rekonstrukce jihoslovanského mauzolea v olomouckých Bezručových sadech ale není jedinou akcí tohoto druhu v Olomouci.

Letos se restauroval Pomník I. světové války v ulici Neředínská v Neředíně.

Opravil se i Pomník obětí I. a II. světové války se sochou Františka Palackého z roku 1924 na návsi Svobody v Holici.

„V současné době se připravuje ještě oprava Pomníku I. světové války v ulici Jilemnického v Nedvězí,“ doplňuje výčet letošních akcí náměstek Žáček.

„Mnoho Olomoučanů si nepochybně povšimlo také právě probíhajících restauračních prací na Památníku osvobození Rudou armádou, který je momentálně ukryt pod lešením a plachtou,“ připomněl další podobnou akci náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Tento významný umělecký prvek, který stojí v Havlíčkově ulici, není na rozdíl od předchozích akcí opravován z prostředků rozpočtu města, ale za přispění Ruské federace.

Po opravě a úpravě celého prostranství bude prostor s památníkem lépe zakomponován do sousedních Čechových sadů.